Więcej precyzji. Mniejsza liczba styków.

Dobry plan dzięki BIM

Firma Schüßler-Plan już na wczesnym etapie zdefiniowała wprowadzenie i zastosowanie BIM jako swój priorytet działalności i zakotwiczyła go w swoich wewnętrznych i zewnętrznych procesach pracy. W inżynierii budowlanej planowanie z wykorzystaniem metody BIM jest dla nas już od wielu lat normą. W dziedzinie infrastruktury transportowej jesteśmy aktywnie zaangażowani w tworzenie standardowych prac i procedur przy użyciu BIM poprzez różne projekty BIM dla mostów, tuneli, dróg i kolei, jak również poprzez współpracę z uniwersytetami i instytutami badawczymi. Wiąże się to nie tylko z nabywaniem nowych narzędzi technicznych, ale także z ustanowieniem nowego sposobu widzenia i myślenia.

Cyfrowe projektowanie i budowanie to nie tylko mój dzień powszedni. Firma Schüßler-Plan bardzo szybko dostrzegła potencjał BIM i jest zaangażowana w wiele projektów badawczych i pilotażowych – po części również z moim wydziałem. Praktyczne wdrażanie bywa dla mnie osobiście głównym problemem. Potrzebujemy firm takich jak Schüßler-Plan, które testują cyfrową ideę w praktyce, optymalizują ją i angażują się również na wyższym szczeblu.

Prof. Dr.-Ing. Markus König, Kierownik Katedry Informatyki w Inżynierii Lądowej, Ruhr-Universität Bochum

Mitarbeiter Schüßler-Plan
© Theodor Barth

Dzięki BIM podnosimy jakość Państwa projektów i ułatwiamy interdyscyplinarną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami poszczególnych procesów. Zintegrowana praca prowadzi do poprawy jakości planowania, umożliwia częściowo zautomatyzowany pomiar ilości materiałów, prowadzi do zwiększenia niezawodności kosztów i harmonogramów oraz zapewnia transparentność we wszystkich fazach. BIM promuje jednak przede wszystkim aktywną komunikację i wymianę myśli – w celu lepszego i głębszego zrozumienia projektów i ich kontekstów.

Ponadto wspieramy Państwa w zakresie public relations, wykorzystując wizualizacje planów w postaci zdjęć, sekwencji filmowych, wirtualnej rzeczywistości lub augmented reality (rozszerzonej rzeczywistości), aby realistycznie przedstawić Państwa projekt i uczynić go zrozumiałym.

 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

RRX to obecnie największy projekt infrastruktury kolejowej kraju związkowego Nadrenii-Westfalii, w którym wspólnie z firmą Schüßler-Plan wykorzystujemy najnowsze możliwości techniczne do współpracy cyfrowej. W projekcie udało nam się dzięki BIM połączyć wszystkie branże w jeden wspólny model, koordynować i wspólnie planować. Dzięki firmie Schüßler-Plan, jako generalnemu projektantowi odpowiedzialnemu za część naszego projektu, mamy od samego początku do dyspozycji kompetentnego i zorientowanego na rozwiązania partnera w dziedzinie projektowania, dysponującego niezbędną wiedzą z zakresu technologii cyfrowych.

Anne Schacherl, Kierownik Działu Zarządzania Projektami, Rhein-Ruhr-Express (RRX), DB Netz AG

Strategia Cyfryzacja Zarządzanie Portrety lokalizacyjne Historia
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy
Deutsch English Polski