Orbit
 

Wartości i odpowiedzialność

Filozofia firmy

Z naszej postawy – z naszych wartości – wyłania się wizja jakości, której pozostajemy wierni we wszystkich naszych decyzjach strategicznych i operacyjnych.

 


Zapewnienie wysokiej jakości stanowi o trwałości naszych usług
.

Naszym know-how są nasi Pracownicy, a wiedza naszych Pracowników jest naszym najważniejszym czynnikiem konkurencyjności. Wykorzystujemy tę wiedzę i doświadczenie, aby zrealizować każdy projekt. Ponieważ nasza wiedza to tak naprawdę wiele głów, indywidualnie łączymy wszystkie dostępne dziedziny tak, aby nasi Klienci otrzymali dokładnie takie spektrum kompetencji, jakiego potrzebują, do stworzenia idealnego rozwiązania dla swojego projektu.

Założona w 1958 roku firma bazuje na ponad 60-letnim doświadczeniu, kompetencjach i sukcesach w dziedzinie inżynierii. Ciągłość oznacza również, że wielu naszych Klientów polega na naszym doświadczeniu i niezawodności od lat, a niektórzy nawet od dziesięcioleci. Dowodem dobrej współpracy jest fakt, że ponad połowa naszych zamówień to zamówienia będące kontynuacją wcześniej wykonanych przez nas projektów.

Inżynierię rozumiemy jako pracę twórczą, która jest wymagana we wszystkich fazach realizacji projektu, a także w procesach doradczych i menedżerskich. Która sprawia, że to, co pozornie niemożliwe, staje się możliwe. I która nie oznacza jedynie załatwienia formalności czy zachowania estetyki. Nasza kreatywność wynika z fascynacji tym, co technicznie wykonalne i ekonomicznie możliwe do zrealizowania.

Integralne usługi inżynierskie rozumiemy jako misję, chcemy „zawsze myśleć nieszablonowo", iść nowymi drogami. Myślimy we wszystkich kierunkach i pracujemy interdyscyplinarnie, aby zawsze znaleźć właściwe, innowacyjne rozwiązanie dla danego zadania.

W atmosferze wzajemnego szacunku współpracujemy jako partnerzy – zarówno w ramach naszej firmy, jak i z partnerami zewnętrznymi – prowadząc otwarty, międzysektorowy dialog. Dla nas liczy się ogólny sukces wszystkich zaangażowanych osób.

To, co tworzymy dzisiaj, ma wpływ na społeczeństwo jutra. Jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności. Stawiamy czoła wyzwaniom ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.

Słowo modne, magiczne, czy może wyklęte? A może wszystkiego po trochu. Pewne jest również, że nie będziemy w stanie sprostać wyzwaniom teraźniejszości i przyszłości bez zrównoważonego myślenia, działania i planowania. Zanieczyszczenie środowiska, niedobór zasobów, rosnąca motoryzacja i przeciążona infrastruktura wymagają alternatywnych koncepcji i technologii. Zarówno lokalnie, jak i globalnie. Jako członek Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego (niem. Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) jesteśmy odpowiedzialni za ekologię, gospodarkę, naszych pracowników oraz obecnie żyjące i przyszłe pokolenia.

Stale, konsekwentnie i z zachowaniem dialogu. Zgodnie z normą DIN EN ISO 9001, jak również w ramach wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Firma Schüßler-Plan jest certyfikowana od 2002 roku i od tego czasu stale rozwija swoją organizację i procesy. Jest to zarówno podstawa i wyraz naszych wysokich standardów projektowania i usług, jak i narzędzie do kierowania naszą grupą. Nasze usługi, według branż, wraz z przynależnymi strukturami organizacyjnymi, podlegają corocznemu audytowi. Dla większej wydajności, optymalnej jakości i lepszych efektów naszej pracy.

Cele naszej polityki jakości:

  • ciągły rozwój i doskonalenie naszych usług
  • najwyższa satysfakcja naszych Klientów
  • wysoko wyszkoleni i wdrożeni Pracownicy
  • aktywna ochrona środowiska, oszczędne wykorzystanie surowców
  • aktywne informowanie opinii publicznej

Przyszłość potrzebuje edukacji. Czujemy się zobligowani do postrzegania wagi tej prostej, obowiązującej na całym świecie, prawdy. Wewnątrz firmy skupiamy się na naszym programie dokształcania – Akademii Schüßler-Plan – a na zewnątrz, na dwóch programach edukacyjnych. Obok wybranych projektów kulturalnych wspieramy wioskę dziecięcą i młodzieżową w Eltville-Erbach oraz liceum ogólnokształcące w Düsseldorfie. Ponadto, raz w roku, wspieramy studentów Wydziału Budownictwa Lądowego Uniwersytetu Technicznego Kraju Związkowego Nadrenia-Westfalia w Akwizgranie w formie stypendium na semestr nauki za granicą. Nagroda Schüßlera przyznawana jest studentom, którzy wyróżniają się nie tylko wybitnymi wynikami w nauce, ale także wyjątkowym zaangażowaniem i osobowością. Ponadto, w zależności od poziomu wykształcenia, oferujemy praktykantom, studentom i pracującym studentom możliwość zdobycia solidnej wiedzy praktycznej w dziedzinie budownictwa, również podczas studiów zaocznych.

Obowiązujące od wielu lat zasady i reguły etyczne grupy Schüßler-Plan zostały sformułowane w naszych wytycznych. Nasz model biznesowy charakteryzuje się nastawieniem na przekonanie do siebie Klientów wyłącznie poprzez jakość i osiągnięcia. Nasze wytyczne dotyczące zgodności z przepisami, stanowiące elementarny składnik filozofii naszego przedsiębiorstwa, opierają się na takich wartościach jak odpowiedzialność, transparentność, uczciwość oraz lojalność i określają nasze zachowanie zarówno wobec konkurentów, usługodawców i podwykonawców, jak i wobec naszych partnerów biznesowych oraz własnych pracowników. Wraz z wymogiem ścisłego przestrzegania obowiązującego prawa, nasz kodeks postępowania jest znany każdemu Pracownikowi. Regularne kontrole mają na celu zapewnienie przestrzegania przepisów, przy czym przegląd i dalszy rozwój naszego systemu zgodności jest obowiązkiem właścicieli.

Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski