Futurium
 

Integralnie. Cyfrowo. Partnersko.

Strategia przedsiębiorstwa

Nasza misja: być pierwszym wyborem dla naszych Klientów i Pracowników. Wiąże się to z szeregiem strategicznych czynników i decyzji. Wysoko wykwalifikowane, kompleksowe usługi inżynieryjne na najwyższym poziomie technicznym, maksymalna orientacja na Klienta i Pracownika oraz łatwa osiągalność w Niemczech i w Polsce, stanowią mocny filar naszej strategii.

W centrum naszej uwagi: nasi Klienci, nasi Pracownicy

Nasze działania w zakresie przedsiębiorczości koncentrują się na naszych Klientach i na pytaniu, w jaki sposób możemy dalej rozwijać naszą ofertę usług, nasze struktury i procesy oraz know-how, z korzyścią dla naszych Klientów. Nasze spektrum usług 360° łączy zasoby, tworzy synergię i nadrzędne, interdyscyplinarne zrozumienie projektu. Dzięki 22 lokalizacjom naszych biur gwarantujemy bliskość do Klienta, jak również szybką dostępność na miejscu. Jakość naszych usług inżynierskich oraz sukces naszych projektów zależą w dużej mierze od wiedzy i kompetencji naszych pracowników. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do ciągłego szkolenia naszych specjalistów i promujemy żywe, kreatywne i elastyczne środowisko pracy.

W dniu, w którym przestaniemy myśleć i działać jak przedsiębiorcy, staniemy się po prostu jednym z wielu biur projektów.

Rozwój, integracja, nowatorstwo

W ostatnich latach bardzo mocno się rozwinęliśmy, zarówno pod względem portfolio, jak i personelu. Jednocześnie nasz rozwój był zawsze ukierunkowany na zachowanie niezależności. Dziś zatrudniamy ponad 950 pracowników w 21 lokalizacjach w Niemczech oraz w jednym biurze w Warszawie. Głównym zadaniem naszego zarządu jest przekazywanie i dzielenie się kulturą, wartościami i wiedzą we wszystkich lokalizacjach oraz urzeczywistnianie wspólnej idei Schüßler-Plan. Jesteśmy przekonani, że wspólne zasoby wiedzy i nasza kreatywność sprzyjają zdolnościom innowacyjnym naszej firmy. Dzięki takim inicjatywom jak Akademia Schüßler-Plan, Intranet i fora branżowe, tworzymy struktury i przestrzeń dla tych działań.

Cyfrowa transformacja

Kolejną strategiczną kwestią jest cyfrowa ewolucja naszej firmy. Dział "Digital Networking" dba o rozbudowę i optymalizację naszych cyfrowych procesów pracy i projektowania, abyśmy mogli oferować naszym Klientom również cyfrowe rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Równolegle staramy się, aby cały nasz zespół był przygotowany na cyfrową przyszłość w zakresie projektowania – i nie tylko.

Mitarbeiter
© Dawin Meckel

Ludzie, know-how, przyszłość

Naszym nadrzędnym celem jest aktywne kształtowanie naszej przyszłości i naszego środowiska budowlanego w możliwie najlepszy i najbardziej ekologiczny sposób. Aby to osiągnąć, potrzebujemy najlepszych w swojej branży, którym dajemy swobodę indywidualnego rozwoju i odpowiedzialności oraz których doceniamy. Strategicznie stawiamy w równym stopniu na ciągły rozwój naszego inżynierskiego know-how, jak i na zrównoważony rozwój personelu. Zadbaliśmy też o to, aby już na wczesnym etapie włączyć następne pokolenie w zarządzanie firmą.

Wartości i odpowiedzialność

Kwestia nastawienia

Wiemy, że najlepsze pomysły i koncepcje rozwiązań nie zawsze powstają przy biurku. Dlatego też stawiamy na żywe środowisko pracy oparte na ciekawości, wymianie doświadczeń i zaufaniu, jak również na wysokim stopniu samodzielności i odpowiedzialności osobistej.

Wartości i odpowiedzialność

Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski