Futurium
 

Integralnie. Cyfrowo. Partnersko.

Strategia przedsiębiorstwa

Nasza misja: być pierwszym wyborem dla naszych Klientów i Pracowników. Wiąże się to z szeregiem strategicznych czynników i decyzji. Wysoko wykwalifikowane, kompleksowe usługi inżynieryjne na najwyższym poziomie technicznym, maksymalna orientacja na Klienta i Pracownika oraz łatwa osiągalność w Niemczech i w Polsce, stanowią mocny filar naszej strategii.

W centrum naszej uwagi: nasi Klienci, nasi Pracownicy

Nasze działania w zakresie przedsiębiorczości koncentrują się na naszych Klientach i na pytaniu, w jaki sposób możemy dalej rozwijać naszą ofertę usług, nasze struktury i procesy oraz know-how, z korzyścią dla naszych Klientów. Nasze spektrum usług 360° łączy zasoby, tworzy synergię i nadrzędne, interdyscyplinarne zrozumienie projektu. Dzięki 22 lokalizacjom naszych biur gwarantujemy bliskość do Klienta, jak również szybką dostępność na miejscu. Jakość naszych usług inżynierskich oraz sukces naszych projektów zależą w dużej mierze od wiedzy i kompetencji naszych pracowników. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do ciągłego szkolenia naszych specjalistów i promujemy żywe, kreatywne i elastyczne środowisko pracy.

W dniu, w którym przestaniemy myśleć i działać jak przedsiębiorcy, staniemy się po prostu jednym z wielu biur projektów.

Rozwój, integracja, nowatorstwo

W ostatnich latach bardzo mocno się rozwinęliśmy, zarówno pod względem portfolio, jak i personelu. Jednocześnie nasz rozwój był zawsze ukierunkowany na zachowanie niezależności. Dziś zatrudniamy ponad 950 pracowników w 21 lokalizacjach w Niemczech oraz w jednym biurze w Warszawie. Głównym zadaniem naszego zarządu jest przekazywanie i dzielenie się kulturą, wartościami i wiedzą we wszystkich lokalizacjach oraz urzeczywistnianie wspólnej idei Schüßler-Plan. Jesteśmy przekonani, że wspólne zasoby wiedzy i nasza kreatywność sprzyjają zdolnościom innowacyjnym naszej firmy. Dzięki takim inicjatywom jak Akademia Schüßler-Plan, Intranet i fora branżowe, tworzymy struktury i przestrzeń dla tych działań.

Cyfrowa transformacja

Kolejną strategiczną kwestią jest cyfrowa ewolucja naszej firmy. Dział "Digital Networking" dba o rozbudowę i optymalizację naszych cyfrowych procesów pracy i projektowania, abyśmy mogli oferować naszym Klientom również cyfrowe rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Równolegle staramy się, aby cały nasz zespół był przygotowany na cyfrową przyszłość w zakresie projektowania – i nie tylko.

Mitarbeiter
© Dawin Meckel

Ludzie, know-how, przyszłość

Naszym nadrzędnym celem jest aktywne kształtowanie naszej przyszłości i naszego środowiska budowlanego w możliwie najlepszy i najbardziej ekologiczny sposób. Aby to osiągnąć, potrzebujemy najlepszych w swojej branży, którym dajemy swobodę indywidualnego rozwoju i odpowiedzialności oraz których doceniamy. Strategicznie stawiamy w równym stopniu na ciągły rozwój naszego inżynierskiego know-how, jak i na zrównoważony rozwój personelu. Zadbaliśmy też o to, aby już na wczesnym etapie włączyć następne pokolenie w zarządzanie firmą.

Wartości i odpowiedzialność

Kwestia nastawienia

Wiemy, że najlepsze pomysły i koncepcje rozwiązań nie zawsze powstają przy biurku. Dlatego też stawiamy na żywe środowisko pracy oparte na ciekawości, wymianie doświadczeń i zaufaniu, jak również na wysokim stopniu samodzielności i odpowiedzialności osobistej.

Wartości i odpowiedzialność

Strategia Cyfryzacja Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski