Zapewnienie mobilności jutra.

Infrastruktura komunikacyjna

© Aurelis Real Estate

Koncepcje mobilności dostosowane do potrzeb

W centrum naszej uwagi znajduje się docelowa przepustowość naszej infrastruktury transportowej, a wyzwania związane z komunikacją jutra są ogromne. Jak zaplanować stale rosnące natężenie ruchu w sposób, który jest zgodny z potrzebami ludzi, środowiska i miast, jak zredukować emisję CO2 i hałasu oraz jak wdrożyć wydajną, oszczędzającą zasoby infrastrukturę transportową dla osób i towarów?

We współpracy z ekspertami ds. środowiska, krajobrazu i ruchu drogowego oferujemy Państwu dostosowane do potrzeb koncepcje organizacji ruchu w zakresie wymiarowania i optymalizacji sieci komunikacyjnych, rozbudowy obiektów handlowych i przemysłowych, lotnisk, dworców kolejowych lub dzielnic mieszkaniowych, a dzięki naszym analizom, symulacjom i koncepcjom rozwoju zapewniamy optymalną przepustowość ruchu dla wszystkich użytkowników dróg, również na etapie budowy. Z myślą o przyszłości projektujemy komunikację opartą na elektrycznych środkach transportu, jak i dzielnice wolne od ruchu kołowego. Pracujemy też nad optymalnym połączeniem ze sobą wszystkich dostępnych środków komunikacji.

Dla ruchu kolejowego tworzymy harmonogramy budowy i obliczenia czasu przejazdów oraz oferujemy, dzięki IBN-DOKU, rozwiązania w zakresie cyfrowego sterowania przy oddawaniu inwestycji do eksploatacji, zapewniające terminowe wznawianie ruchu.

Postrzegamy system transportowy jako całość i łączymy naszą wiedzę inżynierską z zakresu obiektów z dyscypliną planowania transportu. Wspólnie z naszą spółką-córką ZIV, Centrum Zintegrowanych Systemów Transportowych, doradzamy we wszystkich aspektach planowania infrastruktury transportowej i opracowujemy odpowiednie do potrzeb rozwiązania w zakresie efektywnej realizacji Państwa celów transportowych.

Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski