Zapewnienie mobilności jutra.

Infrastruktura komunikacyjna

© Aurelis Real Estate

Koncepcje mobilności dostosowane do potrzeb

W centrum naszej uwagi znajduje się docelowa przepustowość naszej infrastruktury transportowej, a wyzwania związane z komunikacją jutra są ogromne. Jak zaplanować stale rosnące natężenie ruchu w sposób, który jest zgodny z potrzebami ludzi, środowiska i miast, jak zredukować emisję CO2 i hałasu oraz jak wdrożyć wydajną, oszczędzającą zasoby infrastrukturę transportową dla osób i towarów?

We współpracy z ekspertami ds. środowiska, krajobrazu i ruchu drogowego oferujemy Państwu dostosowane do potrzeb koncepcje organizacji ruchu w zakresie wymiarowania i optymalizacji sieci komunikacyjnych, rozbudowy obiektów handlowych i przemysłowych, lotnisk, dworców kolejowych lub dzielnic mieszkaniowych, a dzięki naszym analizom, symulacjom i koncepcjom rozwoju zapewniamy optymalną przepustowość ruchu dla wszystkich użytkowników dróg, również na etapie budowy. Z myślą o przyszłości projektujemy komunikację opartą na elektrycznych środkach transportu, jak i dzielnice wolne od ruchu kołowego. Pracujemy też nad optymalnym połączeniem ze sobą wszystkich dostępnych środków komunikacji.

Dla ruchu kolejowego tworzymy harmonogramy budowy i obliczenia czasu przejazdów oraz oferujemy, dzięki IBN-DOKU, rozwiązania w zakresie cyfrowego sterowania przy oddawaniu inwestycji do eksploatacji, zapewniające terminowe wznawianie ruchu.

Postrzegamy system transportowy jako całość i łączymy naszą wiedzę inżynierską z zakresu obiektów z dyscypliną planowania transportu. Wspólnie z naszą spółką-córką ZIV, Centrum Zintegrowanych Systemów Transportowych, doradzamy we wszystkich aspektach planowania infrastruktury transportowej i opracowujemy odpowiednie do potrzeb rozwiązania w zakresie efektywnej realizacji Państwa celów transportowych.

Strategia Cyfryzacja Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski