Efektywność realizowanych robót budowlanych.

Organizacja budowy

Optymalny, ekonomiczny postęp robót budowlanych

W jaki sposób tworzy się, zaopatruje i likwiduje place budowy, gdzie lokalizuje się urządzenia dźwigowe i jak można zoptymalizować proces budowy? Często trudno jest znaleźć odpowiedzi na te pytania, zwłaszcza w obszarach śródmiejskich o dużej gęstości zabudowy lub w przypadku budowy w obrębie istniejących obiektów. Wczesne, całościowe, zarządzanie logistyczne w branży budowlanej obejmuje powiązania między projektem a realizacją i uwzględnia w równym stopniu wewnętrzne wymagania dotyczące realizacji danego zadania oraz wymagania osób trzecich. Zarządzanie logistyczne w branży budowlanej jest zadaniem przekrojowym, które musi uwzględniać potrzeby wszystkich interesariuszy projektu.

Zajmujemy się wszystkimi aspektami zarządzania logistycznego na Państwa placu budowy. Obejmuje to zaplanowanie przebiegu budowy z uwzględnieniem różnych warunków, koncepcję kompletnego wyposażenia placu budowy z uwzględnieniem wszystkich obszarów transportu i przemieszczania, jak również opracowanie indywidualnych koncepcji wykonania i niezbędnych koncepcji bezpieczeństwa. Nasze zarządzanie logistyką na placu budowy obejmuje ponadto realizowanie wielobranżowych projektów technicznych.

Profesjonalne planowanie logistyki budowlanej jest ważnym czynnikiem dla pomyślnej i ekonomicznej realizacji całego projektu. Optymalizuje procesy zachodzące na placu budowy i w znacznym stopniu przyczynia się do sprawnego przebiegu procesu budowlanego.

Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski