Efektywność realizowanych robót budowlanych.

Organizacja budowy

Optymalny, ekonomiczny postęp robót budowlanych

W jaki sposób tworzy się, zaopatruje i likwiduje place budowy, gdzie lokalizuje się urządzenia dźwigowe i jak można zoptymalizować proces budowy? Często trudno jest znaleźć odpowiedzi na te pytania, zwłaszcza w obszarach śródmiejskich o dużej gęstości zabudowy lub w przypadku budowy w obrębie istniejących obiektów. Wczesne, całościowe, zarządzanie logistyczne w branży budowlanej obejmuje powiązania między projektem a realizacją i uwzględnia w równym stopniu wewnętrzne wymagania dotyczące realizacji danego zadania oraz wymagania osób trzecich. Zarządzanie logistyczne w branży budowlanej jest zadaniem przekrojowym, które musi uwzględniać potrzeby wszystkich interesariuszy projektu.

Zajmujemy się wszystkimi aspektami zarządzania logistycznego na Państwa placu budowy. Obejmuje to zaplanowanie przebiegu budowy z uwzględnieniem różnych warunków, koncepcję kompletnego wyposażenia placu budowy z uwzględnieniem wszystkich obszarów transportu i przemieszczania, jak również opracowanie indywidualnych koncepcji wykonania i niezbędnych koncepcji bezpieczeństwa. Nasze zarządzanie logistyką na placu budowy obejmuje ponadto realizowanie wielobranżowych projektów technicznych.

Profesjonalne planowanie logistyki budowlanej jest ważnym czynnikiem dla pomyślnej i ekonomicznej realizacji całego projektu. Optymalizuje procesy zachodzące na placu budowy i w znacznym stopniu przyczynia się do sprawnego przebiegu procesu budowlanego.

Europacity, Berlin© CA Immo

Strategia Cyfryzacja Zarządzanie Portrety lokalizacyjne Historia
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy
Deutsch English Polski