Plac budowy jako całość.

Nadzór nad realizacją robót

© Dirk Krüll

Aktywna organizacja placu budowy

Aktywna organizacja, zarządzanie i kontrola placu budowy wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i dużego doświadczenia. Jako nadzór nad budową obejmujemy projekt jako całość i oferujemy kompleksowe usługi naszym Klientom z branży budowlanej, inżynieryjnej i budownictwa komunikacyjnego. Nadzór nad budową, kontrola robót w terenie, zarządzanie umowami i aneksami do umów, zarządzanie jakością, jak również nabywanie gruntów, obsługa gwarancji i proces oddawania do użytkowania inwestycji, mieszczą się w zakresie naszej działalności. Ponadto oferujemy usługi inspektora robót w branży kolejowej oraz koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (niem. SiGeKo).

Współpraca oparta na komunikacji i wiedza poparta nowoczesną nauką

Naszym celem jest zapewnianie określonej jakości projektu w fazie realizacji – w ustalonych ramach czasowych i kosztowych oraz zgodnie z umową budowlaną i przepisami budowlanymi. Równie ważna jest dla nas skoordynowana, nastawiona na dialog, współpraca wszystkich uczestników projektu. Podstawowym warunkiem są pracownicy, którzy posiadają niezbędną wiedzę techniczną, ekonomiczną oraz wiedzę z zakresu umów, w teorii i praktyce. Ciągłe kształcenie naszych pracowników gwarantuje najnowszy stan tej wiedzy i zapewnia optymalne standardy jakościowe obowiązujące nas jako kierowników budów i dostawców usług inżynieryjnych. Dzięki temu oferujemy Państwu maksymalną niezawodność, bezpieczeństwo i wygodę.

Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski