Plac budowy jako całość.

Nadzór nad realizacją robót

© Dirk Krüll

Aktywna organizacja placu budowy

Aktywna organizacja, zarządzanie i kontrola placu budowy wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i dużego doświadczenia. Jako nadzór nad budową obejmujemy projekt jako całość i oferujemy kompleksowe usługi naszym Klientom z branży budowlanej, inżynieryjnej i budownictwa komunikacyjnego. Nadzór nad budową, kontrola robót w terenie, zarządzanie umowami i aneksami do umów, zarządzanie jakością, jak również nabywanie gruntów, obsługa gwarancji i proces oddawania do użytkowania inwestycji, mieszczą się w zakresie naszej działalności. Ponadto oferujemy usługi inspektora robót w branży kolejowej oraz koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (niem. SiGeKo).

Współpraca oparta na komunikacji i wiedza poparta nowoczesną nauką

Naszym celem jest zapewnianie określonej jakości projektu w fazie realizacji – w ustalonych ramach czasowych i kosztowych oraz zgodnie z umową budowlaną i przepisami budowlanymi. Równie ważna jest dla nas skoordynowana, nastawiona na dialog, współpraca wszystkich uczestników projektu. Podstawowym warunkiem są pracownicy, którzy posiadają niezbędną wiedzę techniczną, ekonomiczną oraz wiedzę z zakresu umów, w teorii i praktyce. Ciągłe kształcenie naszych pracowników gwarantuje najnowszy stan tej wiedzy i zapewnia optymalne standardy jakościowe obowiązujące nas jako kierowników budów i dostawców usług inżynieryjnych. Dzięki temu oferujemy Państwu maksymalną niezawodność, bezpieczeństwo i wygodę.

Strategia Cyfryzacja Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski