Więcej niż tylko konstrukcja.

Projekty konstrukcji budowlanych i inżynierskich

© Rüdiger Mosler

Symbioza formy i funkcjonalności, ekologii i ekonomii

Myślimy i pracujemy kompleksowo, mając na uwadze cały cykl życia budowli. Nasze usługi w zakresie projektowania obiektów i konstrukcji obejmują wszystkie etapy: od koncepcji aż do zakończenia projektu budowlanego i technicznego. Wykorzystujemy zalety i wiedzę cyfrowego projektowania z wykorzystaniem modelowania BIM, aby już na wczesnym etapie znaleźć optymalną geometrię, ale też najlepsze rozwiązanie pod względem funkcjonalności, ekonomiczności i trwałości. Takie podejście pozwala na respektowanie założeń projektu architektonicznego, a jednocześnie umożliwia zaprojektowanie przyjaznego dla środowiska procesu technologicznego.

Naszą siłą napędową jest fascynacja konstrukcjami nośnymi – czy to na powierzchni, czy pod ziemią, dla nowych lub istniejących konstrukcji – dla budynków, mostów czy tuneli. Wymagania stawiane nowoczesnym konstrukcjom nośnym są wysokie, dlatego oferujemy kompleksowe planowanie i doradztwo. Obejmuje ono zarówno projekty rozbiórek, integralne projekty wykopów, budowlaną ochronę przeciwpożarową i fizykę budowli, jak i specjalistyczne wzmacnianie podłoża gruntowego, geotechnikę oraz organizację placu budowy. Tylko całościowe spojrzenie na procesy projektowe i budowlane gwarantuje naprawdę zrównoważony rozwój.

Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski