Więcej niż tylko konstrukcja.

Projekty konstrukcji budowlanych i inżynierskich

© Rüdiger Mosler

Symbioza formy i funkcjonalności, ekologii i ekonomii

Myślimy i pracujemy kompleksowo, mając na uwadze cały cykl życia budowli. Nasze usługi w zakresie projektowania obiektów i konstrukcji obejmują wszystkie etapy: od koncepcji aż do zakończenia projektu budowlanego i technicznego. Wykorzystujemy zalety i wiedzę cyfrowego projektowania z wykorzystaniem modelowania BIM, aby już na wczesnym etapie znaleźć optymalną geometrię, ale też najlepsze rozwiązanie pod względem funkcjonalności, ekonomiczności i trwałości. Takie podejście pozwala na respektowanie założeń projektu architektonicznego, a jednocześnie umożliwia zaprojektowanie przyjaznego dla środowiska procesu technologicznego.

Naszą siłą napędową jest fascynacja konstrukcjami nośnymi – czy to na powierzchni, czy pod ziemią, dla nowych lub istniejących konstrukcji – dla budynków, mostów czy tuneli. Wymagania stawiane nowoczesnym konstrukcjom nośnym są wysokie, dlatego oferujemy kompleksowe planowanie i doradztwo. Obejmuje ono zarówno projekty rozbiórek, integralne projekty wykopów, budowlaną ochronę przeciwpożarową i fizykę budowli, jak i specjalistyczne wzmacnianie podłoża gruntowego, geotechnikę oraz organizację placu budowy. Tylko całościowe spojrzenie na procesy projektowe i budowlane gwarantuje naprawdę zrównoważony rozwój.

Strategia Cyfryzacja Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski