Polityka prywatności

W tym miejscu chcielibyśmy poinformować o ochronie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Ochrona Twojej prywatności i Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. Chcemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe o Tobie tylko za Twoją wiedzą lub zgodą. Dowiesz się, jakie informacje ewentualnie przechowujemy i do jakich celów je wykorzystujemy. Zobowiązujemy się do przestrzegania ochrony danych zgodnie z Niemieckim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (DSGVO) oraz niemiecką Federalną Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (BDSG).

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje o pobieraniu danych od osoby, której dane dotyczą, w szczególności w odniesieniu do art. 13 DSGVO w połączeniu z art. 6 DSGVO i związanym z tym przetwarzaniem danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje, za pomocą których można zidentyfikować daną osobę lub które opisują jej zachowanie, tzn. informacje, które można przyporządkować do danej osoby. Obejmuje to między innymi nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, ale także dane takie jak adres IP lub odwiedzane strony internetowe.

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne do celów opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub do realizacji powierzonego nam przez Ciebie zadania. Nie ujawniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne, lub bez Twojej zgody. Używamy Twoich danych osobowych, aby zrealizować Twoje zamówienie, odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub zapewnić Ci dostęp do specjalnych informacji i ofert.

Dane dostępu i pliki logowania serwera

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej zbierane są dane dotyczące każdego dostępu do oferty (tzw. pliki logowania serwera). Dane dostępowe obejmują:

 • nazwę strony internetowej, pliku, datę i godzinę dostępu
 • ilość przesłanych danych, komunikat o pomyślnym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika
 • system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona)
 • adres IP i nazwę dostawcy zgłaszającego żądanie.

Używamy tych technicznych informacji dostępowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (w przypadku uzasadnionego powodu) wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności i użyteczności naszych stron internetowych oraz, w razie potrzeby, w celu wczesnego rozpoznania problemów technicznych i usterek na naszej stronie internetowej. Dane są przechowywane przez okres dwóch tygodni.

Ciasteczka

Niektóre z naszych stron internetowych używają tzw. ciasteczek, czyli plików cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę.

Pliki cookies sesji są przechowywane tylko na czas dostępu i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Te pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych, a jedynie identyfikują przeglądarkę, z której uzyskano dostęp do strony internetowej. Służą one temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna.

Inne pliki cookies umożliwiają przechowywanie na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, smartfonie itp.) określonych informacji związanych z urządzeniem, nawet po zakończeniu sesji. Służą one na przykład do zachowania ustawień strony przy kolejnych wizytach na stronie. Pliki te pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia. To one umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Większość przeglądarek jest ustawiona na automatyczną akceptację ciasteczek. Przechowywanie ich można wyłączyć w przeglądarkach lub ustawić tak, aby wysyłane było powiadomienie, gdy tylko cookies zostaną wysłane.

Newsletter

Za pomocą newslettera informujemy Państwa o nas i naszych ofertach. Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, potrzebujemy od Ciebie aktualnego adresu e-mail, jak również informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. Dodatkowo masz możliwość wpisania swojego tytułu, firmy, imienia i nazwiska. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera. Nie będą one przekazywane osobom trzecim. Podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera zapisujemy Państwa adres IP oraz datę rejestracji. Zapis ten służy jedynie jako dowód w przypadku, gdy osoba trzecia nadużywa adresu e-mail i rejestruje się w newsletterze bez wiedzy osoby uprawnionej. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera. Rezygnacji można dokonać poprzez link w samych newsletterach lub wysyłając wiadomość na poniższe opcje kontaktowe. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych. Przekazane dane są przez nas przechowywane jedynie do momentu wypisania się z newslettera i usuwane zaraz po rezygnacji z newslettera.

Przetwarzanie danych podanych podczas rejestracji do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Rejestracja na szkolenia ILIAS

Możesz zarejestrować się na szkolenia ILIAS wypełniając formularz. Podczas wizyty na platformie edukacyjnej ILIAS zbierane są dane dotyczące każdego dostępu do oferty (tzw. pliki logowania serwera). Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 I lit. b DSGVO (przetwarzanie przed zawarciem umowy w celu realizacji umowy).

Dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu lub rezygnacji ze szkolenia). Obowiązujące przepisy prawne (art. 6 lit. c DSGVO) – w szczególności okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Rejestracja uczestnictwa w wydarzeniu

Możesz zarejestrować się na jedno z naszych wydarzeń za pomocą formularza. Podczas korzystania z formularza rejestracyjnego dane osobowe są zbierane tylko w zakresie podanym przez użytkownika.

Wszystkie informacje podawane są dobrowolnie i pobierane są bezpośrednio od Ciebie jako osoby zainteresowanej. Te dobrowolnie podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane w celu przetworzenia Twojej rejestracji, jak również w celu odpowiedzi na ewentualne dalsze pytania oraz w celu skontaktowania się z Tobą w tym kontekście. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

To samo dotyczy rejestracji na jedną z naszych imprez za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub analogowej poczty. Należy pamiętać, że mogą być wymagane dalsze dane wynikające z wybranego kanału komunikacji (adres e-mail lub przekazany numer telefonu).

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. b DSGVO (przetwarzanie przed zawarciem umowy w celu wykonania umowy).

Dane wpisane w formularzu kontaktowym pozostają u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu lub odwołaniu wydarzenia). Obowiązujące przepisy prawne (art. 6 lit. c DSGVO) – w szczególności okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Integracja usług i treści stron trzecich

Może się zdarzyć, że w ramach tej oferty online zostaną zintegrowane treści osób trzecich, takie jak filmy z YouTube, kanały RSS lub grafiki z innych stron internetowych. Wymaga to zawsze, aby dostawcy tych treści (zwani dalej "dostawcami zewnętrznymi") znali adres IP użytkownika. Dzieje się tak dlatego, że bez adresu IP nie byłyby one w stanie przesłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest więc niezbędny do wyświetlania tych treści. Staramy się korzystać wyłącznie z treści, których odpowiedni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Nie mamy jednak wpływu na to, czy dostawcy zewnętrzni zapisują adres IP, np. w celach statystycznych. O ile jest nam to wiadome, informujemy o tym użytkowników.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego powodu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

YouTube

Na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu YouTube. YouTube jest spółką zależną firmy Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółką zależną firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystamy z YouTube w związku z tak zwanym rozwiązaniem "dwóch kliknięć" do wyświetlania filmów. Podstawą prawną jest wyważenie interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz „uzasadniony interes” leży w poprawie jakości naszej strony internetowej.

W przypadku osadzania filmów z YouTube stosujemy tzw. rozwiązanie "two-click", tzn. Twoje dane są pobierane przez YouTube tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, potwierdzając wyświetlenie filmu. Połączenie to jest konieczne, aby móc wyświetlić odpowiedni film na naszej stronie internetowej za pośrednictwem Twojej przeglądarki internetowej. W tym celu YouTube rejestruje i przetwarza co najmniej Twój adres IP, datę i godzinę oraz stronę internetową, którą odwiedziłeś. Ponadto ustanowione jest połączenie z siecią reklamową Google "DoubleClick".

Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany w serwisie YouTube, YouTube przypisze informacje o połączeniu do jego konta YouTube. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz albo wylogować się z YouTube przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub wprowadzić odpowiednie ustawienia na swoim koncie użytkownika YouTube.

W celu zapewnienia funkcjonalności i umożliwienia analizy zachowań użytkowników YouTube trwale zapisuje pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeśli nie zgadzasz się na to przetwarzanie, masz możliwość uniemożliwienia zapisywania plików cookies poprzez ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Google udziela dalszych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych oraz praw i możliwości ochrony użytkownika w tym zakresie w polityce prywatności dostępnej pod adresem policies.google.com/privacy.

Korzystanie z Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC ("Google"), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej są z reguły przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych § 96 ust. 3 TKG (niemieckiej Ustawy o Telekomunikacji), jak również art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) DSGVO. Ponieważ prywatność naszych użytkowników jest dla nas ważna, ich dane są anonimowe poprzez skracanie adresu IP.

Twój adres IP jest skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Zawarliśmy odpowiednią umowę z dostawcą usług o przetwarzaniu zleconych danych, zgodnie z którą Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia na rzecz operatora witryny dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych Google Analytics można znaleźć pod adresem www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Korzystanie z Google Maps

Ta strona zawiera link do Google Maps w celu wyświetlenia lokalizacji naszych biur. W przypadku dostępu do map Google poprzez link, Google rejestruje i przetwarza co najmniej adres IP i dane o lokalizacji, datę i godzinę oraz odwiedzoną stronę internetową. Usługodawcą jest: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka zależna Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

Warunki korzystania z map Google można znaleźć pod adresem www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. Więcej szczegółów można uzyskać w Centrum Prywatności Google pod adresem policies.google.com/privacy oraz w Polityce Prywatności pod adresem policies.google.com/privacy.

Możliwość rezygnacji: wtyczka Opt-out: tools.google.com/dlpage/gaoptout, ustawienia wyświetlania reklam: adssettings.google.com/authenticated

Linki do naszego biuletynu „plan”

Odsyłamy na naszą stronę z odnośnikami do naszego magazynu firmowego "plan". W każdym przypadku jest to normalny link, który przeniesie Cię bezpośrednio na stronę biuletynu. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z polityką prywatności dot. naszego magazynu.

Linki do naszych portali społecznościowych

Na naszej stronie internetowej udostępniamy linki do naszych portali społecznościowych. W przeciwieństwie do wtyczek mediów społecznościowych, przy wywołaniu strony dane nie są przekazywane do odpowiednich operatorów platform. Zwracamy jednak uwagę, że Twoje dane zostaną pobrane, jeśli klikniesz na odpowiedni link. Platforma mediów społecznościowych zazwyczaj przechowuje pliki cookie na Twoim urządzeniu. Jeśli użytkownik jest już zalogowany na swoim profilu w mediach społecznościowych, dane dotyczące jego zachowania podczas korzystania mogą być również przechowywane i powiązane z jego kontem. Zebrane dane mogą być wykorzystane przez platformę np. do wyświetlania reklam dostosowanych do zachowań użytkownika. Zamieściliśmy linki do oświadczeń o ochronie prywatności poszczególnych platform mediów społecznościowych, które zawierają szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych użytkownika.

Facebook

Nasza strona zawiera linki do naszej obecności na portalu społecznościowym facebook.com, który jest prowadzony przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"), spółkę zależną Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 USA.

To jest zwykły link, tzn. po prostu wywołując naszą stronę Facebook nie dowiaduje się jeszcze o Twojej wizycie. Jeśli jednak klikniesz na ten link, zostaniesz przekierowany do Facebooka. W ten sposób przekazywane są również informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych oraz praw użytkownika w tym zakresie i możliwości ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: en-de.facebook.com/policy.php.

Instagram

Nasza strona wykorzystuje linki do naszej obecności w sieci społecznościowej Instagram należącej do Instagram LLC, obecnie Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, spółki zależnej Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 USA.

Poprzez samo wywołanie naszej strony, Instagram nie dowiaduje się jeszcze o Twojej wizycie na naszej stronie. Jeśli jednak klikniesz w ten link, zostaniesz przekierowany na Instagram. W procesie tym przekazywane są również informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych oraz praw i możliwości ochrony użytkownika w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności serwisu Instagram pod adresem: https://help.instagram.com/155833707900388.

LinkedIn

Nasza strona wykorzystuje linki do naszej obecności w sieci społecznościowej LinkedIn. Spółką operacyjną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, jest odpowiedzialny za kwestie ochrony danych poza USA.

LinkedIn nie dowiaduje się jeszcze o Twojej wizycie na naszej stronie poprzez zwykłe jej wywołanie. Jeśli jednak klikniesz na ten link, zostaniesz przekierowany na LinkedIn. W ten sposób przekazywane są również informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych oraz praw i możliwości ochrony w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Twitter

Nasza strona zawiera linki do naszej obecności w sieci społecznościowej Twitter, należącej do Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, spółki zależnej Twitter Inc. z siedzibą przy 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Poprzez zwykłe wywołanie naszej strony, Twitter nie dowiaduje się jeszcze o Twojej wizycie na naszej stronie. Jeśli jednak klikniesz na ten link, zostaniesz przekierowany na Twittera. W ten sposób przekazywane są również informacje o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych oraz praw i możliwości ich ochrony można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem twitter.com/privacy.

Xing

Nasza strona wykorzystuje linki do naszej obecności w sieci społecznościowej Xing należącej do XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Poprzez zwykłe wywołanie naszej strony, Xing nie dowiaduje się jeszcze o wizycie użytkownika na naszej stronie. Jeśli jednak klikniesz na ten link, zostaniesz przekierowany na stronę Xing. W ten sposób przekazywane są również informacje o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych oraz praw i możliwości ochrony użytkownika w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności firmy Xing na stronie www.xing.com/privacy.

YouTube

Nasza strona wykorzystuje linki do naszej obecności w sieci społecznej YouTube firmy YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, reprezentowanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

YouTube nie dowiaduje się o wizycie użytkownika na naszej stronie poprzez zwykłe wywołanie naszej strony. Jeśli jednak klikniesz na ten link, zostaniesz przekierowany na stronę YouTube. W ten sposób przekazywana jest również informacja, że użytkownik odwiedził naszą stronę.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych oraz praw i możliwości ochrony w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem policies.google.com/privacy.

Kununu

Nasza strona zawiera linki do naszej obecności na platformie oceny Kununu należącej do Kununu GmbH Neutorgasse 4-8, Top 3.02 A, 1010 Wiedeń. Operatorem strony internetowej i podmiotem odpowiedzialnym w zakresie ochrony danych jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg.

Po prostu wywołując naszą stronę, Kununu nie dowiaduje się jeszcze o Twojej wizycie na naszej stronie. Jeśli jednak klikniesz na ten link, zostaniesz przekierowany do Kununu. W ten sposób przekazywane są również informacje o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych oraz praw i możliwości ochrony użytkownika w tym zakresie można znaleźć w deklaracji ochrony danych Kununu pod adresem privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Tumblr

Nasza strona zawiera linki do naszej obecności na platformie blogowej Tumblr należącej do Tumblr, Inc. Tumblr, Inc. jest spółką zależną należącą w całości do Oath, Inc. i nie ma biura w Niemczech.  Główne biuro Tumblr, Inc. znajduje się pod adresem 770 Broadway, New York, NY 10003, USA. Kwestie prawne należy kierować na adres: legal@tumblr.com, Attn: General Counsel i Jeff D'Onofrio, CEO.

Tumblr nie dowiaduje się o wizycie użytkownika na naszej stronie internetowej poprzez zwykłe wywołanie naszej strony. Jeśli jednak klikniesz na ten link, zostaniesz przekierowany na Tumblr. W ten sposób przekazywana jest również informacja, że odwiedziłeś naszą stronę.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych oraz praw i możliwości ochrony użytkownika w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności Tumblr pod adresem https://www.tumblr.com/privacy/de.

Czcionki internetowe

Ta strona korzysta z "fonts.com", serwisu czcionek dostarczanego przez Linotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg ("fonts.com"). Za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę, pliki są ładowane z serwera "fonts.com", aby wyświetlić teksty w określonej czcionce. Podczas tego procesu Twój adres IP może zostać przesłany na serwer "fonts.com" i zapisany jako część zwykłego weblogu. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie „uzasadnionego interesu” w rozumieniu art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Dalsze przetwarzanie tych informacji jest obowiązkiem "fonts.com", proszę zapoznać się z polityką prywatności "fonts.com" w celu uzyskania odpowiednich warunków i możliwości ustawień: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy.

Ta witryna korzysta z Adobe Webfonts, usługi dostarczania czcionek przez Adobe Systems Software Ireland Companies 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza tę witrynę, w celu wyświetlenia tekstu przy użyciu określonej czcionki, pliki są zapisywane i ładowane na serwerach obsługiwanych przez Adobe i inne firmy świadczące usługi na rzecz Adobe. W trakcie tego procesu adres IP użytkownika może zostać przesłany na serwer spółki Adobe Systems Software Ireland Companies i zapisany jako część zwykłego webloga. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie tzw. „uzasadnionego interesu” w rozumieniu art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Za dalsze przetwarzanie tych informacji odpowiedzialna jest firma "fonts.adobe.com", proszę zapoznać się z polityką prywatności firmy "fonts.adobe.com" w celu uzyskania odpowiednich warunków i możliwości ustawień: https://www.adobe.com/de/privacy/privacy-contact.html.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy również funkcji reCAPTCHA firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"). Funkcja ta służy do wykrywania botów, np. podczas wprowadzania danych w formularzach online. Dane dotyczące zachowań użytkowników (np. ruchy myszką lub zapytania) są oceniane w celu odróżnienia ludzi od botów. Usługa ta obejmuje przesłanie adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA do Google i jest realizowana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego „uzasadnionego interesu” w celu określenia indywidualnej odpowiedzialności w Internecie i zapobiegania nadużyciom i spamowi. Korzystanie z Google reCAPTCHA może również wiązać się z przekazywaniem danych osobowych na serwery Google LLC. w USA.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA oraz polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Usuwanie danych osobowych

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przechowujemy tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania. Jeśli cel przechowywania zostaje osiągnięty lub jeśli upłynie okres przechowywania, dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

Prawa osób zainteresowanych

Jako osoba zainteresowana masz z reguły prawo do informacji o tym, jakie dane osobowe zostały zapisane na PaTwój temat oraz do korekty nieprawidłowych danych. O ile Twój wniosek nie stoi w sprzeczności z prawnym obowiązkiem przechowywania danych, masz również prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO), zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania. Ponadto masz prawo do przenoszenia danych.

Masz również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przeciwko przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub f) (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów) DSGVO.

W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne względem Twoich własnych interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, zadośćuczynieniu lub ochronie roszczeń prawnych.

Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z administratorem ew. inspektorem ochrony danych.

Ponadto istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z organem nadzorczym.

W przypadku firmy Schüßler-Plan GmbH jest to pełnomocnik krajowy ds. ochrony danych i wolności informacji Nadrenii Północnej-Westfalii (LDI) www.ldi.nrw.de

Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 I lit. a DSGVO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania danych, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawę prawną stosuje się art. 6 I lit. b DSGVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji kroków przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, jako podstawa prawna służy art. 6 I lit. c DSGVO.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na życiowe interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) DSGVO.

Jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne w stosunku do pierwszego wymienionego interesu, art. 6 I lit. f DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

Bezpieczeństwo Twoich danych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony udostępnianych przez Ciebie danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale monitorowane i ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym i możliwościami organizacyjnymi.

Nazwa i adres właściwego przedsiębiorstwa

 

Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 (1) nr 7 DSGVO, BDSG i innymi ustawami o ochronie danych obowiązującymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innymi przepisami o charakterze ochrony danych jest:

Schüßler-Plan GmbH

Grafenberger Allee 293
40237 Düsseldorf, Niemcy

E-Mail: duesseldorf@schuessler-plan.de

Telefon: +49 211 61 02-01

Nazwisko i adres Inspektora Ochrony danych

 

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pomocą następujących opcji kontaktowych:

IT-Security@Work GmbH
Do wiadomości: Inspektor Ochrony Danych dr Patrick Theobald

Robert-Bosch-Straße 18
63303 Dreieich, Niemcy

E-Mail: datenschutz@schuessler-plan.de

Telefon: +49 6103 374 16 00

Każdy zainteresowany może w każdej chwili zwrócić się bezpośrednio do naszego Inspektora Ochrony Danych z pytaniami lub sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

Informacja o prywatności w mediach społecznościowych


Facebook i Instagram

W ramach odpowiedzialności wobec osób odwiedzających niniejszą stronę internetową zwracamy uwagę, że w przypadku korzystania z naszej strony na Facebooku i Instagramie obowiązują warunki użytkowania, a w szczególności polityka cookies, odpowiednio Facebooka i Instagramu. Podmiotem odpowiedzialnym jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Oznacza to, że Facebook i Instagram umieszczają ciasteczka na komputerze lub urządzeniu użytkownika w celu uzyskania informacji. Facebook i Instagram wykorzystują te informacje do następujących celów:

 • udzielanie informacji firmom reklamowym na temat reklam,
 • informacje o rekomendacjach, a także spostrzeżenia i pomiary.

Podczas korzystania z tej platformy otrzymujemy od operatora platformy anonimowe dane zbiorcze (nieosobowe), które informują nas o powodzeniu naszych działań (np. liczba osób śledzących, ocena danych demograficznych). Nie mamy wpływu na tworzenie i udostępnianie tych danych. Związane z tym przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w obszarze odpowiedzialności operatorów platformy. Więcej szczegółów na: https://www.facebook.com/policies/cookies/ oraz na: https://www.facebook.com/policies/cookies/ oraz na: https://help.instagram.com/1896641480634370

LinkedIn

W ramach odpowiedzialności wobec odwiedzających tę stronę internetową zwracamy uwagę, że podczas korzystania z naszej strony LinkedIn obowiązują warunki użytkowania, a w szczególności polityka cookies LinkedIn. Podmiotem odpowiedzialnym jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Oznacza to, że LinkedIn umieszcza ciasteczka na komputerze lub urządzeniu użytkownika w celu uzyskania informacji. LinkedIn wykorzystuje te informacje do następujących celów:

 • udzielanie informacji firmom reklamowym na temat reklam,
 • informacje o rekomendacjach, a także spostrzeżenia i pomiary.

Podczas korzystania z tej platformy otrzymujemy od operatora platformy anonimowe dane zbiorcze (nieosobowe), które informują nas o powodzeniu naszych działań (np. liczba osób śledzących, ocena danych demograficznych). Nie mamy wpływu na tworzenie i udostępnianie tych danych. Związane z tym przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w obszarze odpowiedzialności operatorów platformy. Więcej szczegółów na stronie: https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy

 

YouTube i Google

W ramach odpowiedzialności wobec osób odwiedzających tę stronę internetową zwracamy uwagę na to, że w przypadku korzystania z naszej strony YouTube obowiązują warunki użytkowania, a w szczególności wytyczne dotyczące plików cookie odpowiednio YouTube i Google. Podmiotem odpowiedzialnym jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Oznacza to, że Google umieszcza ciasteczka na Twoim  komputerze lub urządzeniu podczas korzystania z YouTube w celu uzyskania informacji. YouTube wykorzystuje te informacje do następujących celów:

 • udzielanie informacji firmom reklamowym na temat reklam,
 • informacje o rekomendacjach, a także spostrzeżenia i pomiary.

Zobacz więcej na: https://policies.google.com/technologies/cookies

Xing und Kununu

W ramach odpowiedzialności wobec odwiedzających tę stronę zwracamy uwagę, że podczas korzystania z naszej strony Xing i Kununu obowiązują warunki użytkowania, a w szczególności polityka plików cookies firmy Xing. Podmiotami odpowiedzialnymi są New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy oraz kununu GmbH, Neutorgasse 4-8, Top 3.02, A - 1010 Wiedeń. Oznacza to, że Xing umieszcza ciasteczka na komputerze lub urządzeniu użytkownika podczas korzystania z usług Xing i kunununu w celu uzyskania informacji. Xing i Kununu wykorzystują te informacje do następujących celów, na przykład:

 • udzielanie informacji firmom reklamowym na temat reklam,
 • informacje o rekomendacjach, a także spostrzeżenia i pomiary.

Więcej na stronie: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Tumblr

W ramach odpowiedzialności wobec odwiedzających tę stronę internetową zwracamy uwagę, że podczas korzystania z naszej strony Tumblr obowiązują warunki użytkowania, a w szczególności polityka cookies Tumblr. Podmiotem odpowiedzialnym jest Tumblr, Inc, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA. Oznacza to, że Tumblr umieszcza ciasteczka na komputerze lub urządzeniu użytkownika w celu uzyskania informacji. Tumblr wykorzystuje te informacje do następujących celów:

 • udzielanie informacji firmom reklamowym na temat reklam,
 • informacje o rekomendacjach, a także spostrzeżenia i pomiary.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.tumblr.com/privacy/de

Strategia Cyfryzacja Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski