Badania. Analizy. Rozwój.

Badania i technologia

Chcemy odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu przyszłej rentowności naszej branży. Aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami techniki i nauki oraz aby móc realizować nowoczesne i trwałe konstrukcje, współpracujemy ściśle z instytutami badawczymi i wydziałami z różnych dziedzin. Jednocześnie stale poszerzamy nasze wewnętrzne kompetencje i tworzymy centra kompetencyjne w naszych poszczególnych biurach zajmujące się takimi tematami jak geotechnika i inżynieria środowiska, inżynieria fundamentów i digitalizacja.

VR_AG_Forschung_Technik_Entwicklung_Bauwesen
Geotechnik

Nacisk na procesy cyfrowe

W celu dalszego rozwoju branży budowlanej w zakresie cyfryzacji, angażujemy się w liczne partnerstwa i kooperacje. Jako członek buildingSMART oraz planen-bauen 4.0 aktywnie i wręcz społecznie przejmujemy odpowiedzialność w tym zakresie. Ponadto jesteśmy partnerem konsorcjum w Centrum Kompetencji BIM Deutschland.

Schüßler-Plan jest jednym z 18 partnerów konsorcjum, któremu pod kierownictwem planen-bauen 4.0 GmbH zlecono zaplanowanie i realizację Narodowego Centrum Cyfryzacji w Budownictwie – BIM Deutschland.

Cyfrowe planowanie i budowanie to nie tylko moje codzienne obowiązki. Firma Schüßler-Plan bardzo wcześnie dostrzegła potencjał BIM i jest zaangażowana w wiele projektów badawczych i pilotażowych – częściowo również wspólnie z moją katedrą. Praktyczne wdrażanie bywa dla mnie osobiście głównym problemem. Potrzebujemy firm takich jak Schüßler-Plan, które testują cyfrową ideę w praktyce, optymalizują ją i angażują się również na wyższym szczeblu.

Prof. Dr.-Ing. Markus König, Kierownik Katedry Informatyki w Inżynierii Lądowej, Ruhr-​Universität Bochum

© Kompetenzcenter Marketing NRW (KCM)

BIM4Rail

Projekt badawczy

W ramach projektu ARGE BIM4Rail Schüßler-Plan wspiera 13 projektów pilotażowych DB AG w zakresie zastosowania BIM w budownictwie kolejowym. Projekt badawczy BIM4Rail jest częścią rozszerzonej fazy pilotażowej programu "Cyfrowe projektowanie i budowa dla stopniowego wprowadzania Modelowania Informacji o Budynku (ang. BIM)" Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI).

FSGV2BIM

Projekt badawczy

Głównym celem Stowarzyszenia ds. Badań nad Drogownictwem i Ruchem Drogowym (niem. FGSV) jest rozwój wiedzy technicznej w zakresie całego sektora dróg i ruchu drogowego. W ramach tego projektu aspekty, wartości charakterystyczne i istotne informacje drogowe, które są zawarte w przepisach FGSV oraz w przepisach IT-Ko, są zintegrowane w modelu drogowym opartym na BIM.

Hintergrund Zeichnung Ingenieure
© Theodor Barth

Inicjatywy badawcze dla młodych talentów

Wspieramy również badania nad trendami i rozwojem branży poprzez nadzorowanie prac licencjackich i magisterskich. Prace dyplomowe, nad którymi Schüßler-Plan sprawował lub obecnie sprawuje opiekę, obejmują takie tematy jak: beton z recyklingu, niezbrojone ściany żelbetowe, nadbudowa kondygnacji w budownictwie drewnianym, przeprojektowanie domu wielorodzinnego z konstrukcji masywnej na drewnianą oraz projektowanie konstrukcji metodą cradle to cradle. W ten sposób wspieramy młode talenty i umożliwiamy im poznanie naszej kultury.

© Theodor Barth

© Theodor Barth

© Theodor Barth

Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski