Badania. Analizy. Rozwój.

Badania i technologia

Chcemy odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu przyszłej rentowności naszej branży. Aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami techniki i nauki oraz aby móc realizować nowoczesne i trwałe konstrukcje, współpracujemy ściśle z instytutami badawczymi i wydziałami z różnych dziedzin. Jednocześnie stale poszerzamy nasze wewnętrzne kompetencje i tworzymy centra kompetencyjne w naszych poszczególnych biurach zajmujące się takimi tematami jak geotechnika i inżynieria środowiska, inżynieria fundamentów i digitalizacja.

VR_AG_Forschung_Technik_Entwicklung_Bauwesen
Geotechnik

Nacisk na procesy cyfrowe

W celu dalszego rozwoju branży budowlanej w zakresie cyfryzacji, angażujemy się w liczne partnerstwa i kooperacje. Jako członek buildingSMART oraz planen-bauen 4.0 aktywnie i wręcz społecznie przejmujemy odpowiedzialność w tym zakresie. Ponadto jesteśmy partnerem konsorcjum w Centrum Kompetencji BIM Deutschland.

Schüßler-Plan jest jednym z 18 partnerów konsorcjum, któremu pod kierownictwem planen-bauen 4.0 GmbH zlecono zaplanowanie i realizację Narodowego Centrum Cyfryzacji w Budownictwie – BIM Deutschland.

Cyfrowe planowanie i budowanie to nie tylko moje codzienne obowiązki. Firma Schüßler-Plan bardzo wcześnie dostrzegła potencjał BIM i jest zaangażowana w wiele projektów badawczych i pilotażowych – częściowo również wspólnie z moją katedrą. Praktyczne wdrażanie bywa dla mnie osobiście głównym problemem. Potrzebujemy firm takich jak Schüßler-Plan, które testują cyfrową ideę w praktyce, optymalizują ją i angażują się również na wyższym szczeblu.

Prof. Dr.-Ing. Markus König, Kierownik Katedry Informatyki w Inżynierii Lądowej, Ruhr-​Universität Bochum

© Kompetenzcenter Marketing NRW (KCM)

BIM4Rail

Projekt badawczy

W ramach projektu ARGE BIM4Rail Schüßler-Plan wspiera 13 projektów pilotażowych DB AG w zakresie zastosowania BIM w budownictwie kolejowym. Projekt badawczy BIM4Rail jest częścią rozszerzonej fazy pilotażowej programu "Cyfrowe projektowanie i budowa dla stopniowego wprowadzania Modelowania Informacji o Budynku (ang. BIM)" Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI).

FSGV2BIM

Projekt badawczy

Głównym celem Stowarzyszenia ds. Badań nad Drogownictwem i Ruchem Drogowym (niem. FGSV) jest rozwój wiedzy technicznej w zakresie całego sektora dróg i ruchu drogowego. W ramach tego projektu aspekty, wartości charakterystyczne i istotne informacje drogowe, które są zawarte w przepisach FGSV oraz w przepisach IT-Ko, są zintegrowane w modelu drogowym opartym na BIM.

Hintergrund Zeichnung Ingenieure
© Theodor Barth

Inicjatywy badawcze dla młodych talentów

Wspieramy również badania nad trendami i rozwojem branży poprzez nadzorowanie prac licencjackich i magisterskich. Prace dyplomowe, nad którymi Schüßler-Plan sprawował lub obecnie sprawuje opiekę, obejmują takie tematy jak: beton z recyklingu, niezbrojone ściany żelbetowe, nadbudowa kondygnacji w budownictwie drewnianym, przeprojektowanie domu wielorodzinnego z konstrukcji masywnej na drewnianą oraz projektowanie konstrukcji metodą cradle to cradle. W ten sposób wspieramy młode talenty i umożliwiamy im poznanie naszej kultury.

© Theodor Barth

© Theodor Barth

© Theodor Barth

Strategia Cyfryzacja Zarządzanie Portrety lokalizacyjne Historia
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy
Deutsch English Polski