Know-how, integracja, komunikacja.

Projektowanie zintegrowane

© David Altrath

Wiele dziedzin i usług – jedna umowa i jeden partner do kontaktu

W ramach swojej funkcji głównego projektanta działamy również jako Państwa jedyny partner kontraktowy i kontaktowy w zakresie wszystkich branż i usług projektowych, od koncepcji, poprzez projekt budowlany i techniczny, nadzór nad realizacją, aż po oddanie inwestycji do użytkowania.

Kompleksowe zlecanie usług tworzy synergię, minimalizuje liczbę uczestników oraz nakłady administracyjne i oszczędza zasoby własne. Jako główny projektant przejmujemy pierwotne zadania Klienta i tym samym przejmujemy pełną odpowiedzialność za zapewnianie jakości oraz dotrzymywanie zarówno terminów, jak i założonego poziomu kosztów.

Dla każdego projektu wykonywanego w zakresie głównego projektanta łączymy wiedzę naszych ekspertów, w zależności od projektu, i oferujemy Państwu "pełny pakiet z jednej ręki". Przy tym dużą część specjalistycznego projektowania wykonujemy we własnym zakresie. Przy planowaniu instalacji technicznych współpracujemy dodatkowo z naszymi stałymi partnerami.

Zachowujemy całościowe spojrzenie, nie tracąc z oczu fachowości tkwiącej w szczegółach.

Precyzyjnie dopasowana integracja usług zespołu i spójna komunikacja

Jakość kompleksowego zarządzania projektem zależy, według nas, od precyzyjnego połączenia wszystkich technicznych i administracyjnych czynności zespołu, jak również od ciągłej, jasnej komunikacji. Nasi kierownicy projektów są w tym celu odpowiednio przeszkoleni i są w stanie, w każdej chwili, kompetentnie i wyczerpująco informować, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, o wszystkich obszarach projektu; zarówno tych specjalistycznych, jak i ogólnych. W ten sposób powstaje cenna baza wiedzy, którą dzielimy się i rozwijamy dalej zgodnie z celami projektu. Ciągły przepływ informacji i świadomość wszystkich uczestników projektu na temat szczególnych warunków lokalnych i innych wyzwań są istotnym czynnikiem w efektywnej, zorientowanej na cel, oszczędnej czasowo i kosztowo, realizacji całego projektu.

Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski