Know-how, integracja, komunikacja.

Projektowanie zintegrowane

© David Altrath

Wiele dziedzin i usług – jedna umowa i jeden partner do kontaktu

W ramach swojej funkcji głównego projektanta działamy również jako Państwa jedyny partner kontraktowy i kontaktowy w zakresie wszystkich branż i usług projektowych, od koncepcji, poprzez projekt budowlany i techniczny, nadzór nad realizacją, aż po oddanie inwestycji do użytkowania.

Kompleksowe zlecanie usług tworzy synergię, minimalizuje liczbę uczestników oraz nakłady administracyjne i oszczędza zasoby własne. Jako główny projektant przejmujemy pierwotne zadania Klienta i tym samym przejmujemy pełną odpowiedzialność za zapewnianie jakości oraz dotrzymywanie zarówno terminów, jak i założonego poziomu kosztów.

Dla każdego projektu wykonywanego w zakresie głównego projektanta łączymy wiedzę naszych ekspertów, w zależności od projektu, i oferujemy Państwu "pełny pakiet z jednej ręki". Przy tym dużą część specjalistycznego projektowania wykonujemy we własnym zakresie. Przy planowaniu instalacji technicznych współpracujemy dodatkowo z naszymi stałymi partnerami.

Zachowujemy całościowe spojrzenie, nie tracąc z oczu fachowości tkwiącej w szczegółach.

Precyzyjnie dopasowana integracja usług zespołu i spójna komunikacja

Jakość kompleksowego zarządzania projektem zależy, według nas, od precyzyjnego połączenia wszystkich technicznych i administracyjnych czynności zespołu, jak również od ciągłej, jasnej komunikacji. Nasi kierownicy projektów są w tym celu odpowiednio przeszkoleni i są w stanie, w każdej chwili, kompetentnie i wyczerpująco informować, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, o wszystkich obszarach projektu; zarówno tych specjalistycznych, jak i ogólnych. W ten sposób powstaje cenna baza wiedzy, którą dzielimy się i rozwijamy dalej zgodnie z celami projektu. Ciągły przepływ informacji i świadomość wszystkich uczestników projektu na temat szczególnych warunków lokalnych i innych wyzwań są istotnym czynnikiem w efektywnej, zorientowanej na cel, oszczędnej czasowo i kosztowo, realizacji całego projektu.

Strategia Cyfryzacja Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski