Kö-Bogen Düsseldorf Verkehrsinfrastruktur Straßenbahn Tunnel
© Dirk Krüll

Infrastruktura śródmieścia

Düsseldorf

Kö-Bogen Verkehrsinfrastruktur
©Ralph Richter

Reorganizacja śródmiejskich tras komunikacyjnych

Kö-Bogen w Düsseldorfie, ważny projekt miejski, którego realizacja była możliwa dzięki budowie linii kolejowej Wehrhahn, obejmuje nie tylko połączenie urbanistyczne Königsallee z Hofgarten, ale również reorganizację naziemnych i podziemnych stref ruchu. Do 2016 roku przebudowano i przeprojektowano systemy tramwajowe, ciągi komunikacyjne, tunele i place w centrum miasta. Projekt reorganizacji obszarów komunikacyjnych oraz trasy tramwajowej obejmował obszary śródmiejskie z dalszymi ulicami bocznymi. Nowa trasa tramwajowa przebiega częściowo przez park Hofgarten.


Obniżenie poziomu ulic i likwidacja ulic rozdzielających znacznie poprawi jakość pobytu w centrum miasta i stworzy korzystne warunki dla transportu publicznego, pieszych i rowerzystów. Ruch indywidualny i komunikacja zbiorowa będą konsekwentnie rozdzielone, co znacznie zwiększy funkcjonalność obu środków transportu. Ponadto, główne obszary handlowe zostaną połączone, a połączenia piesze zoptymalizowane. Tunel Kö-Bogen został zrealizowany w wyznaczonym czasie i ramach kosztowych.

Utrzymanie transportu publicznego na etapie budowy

Projekt realizowany był w dwóch etapach budowy. W pierwszym etapie, odcinki tunelu, północno-zachodni i południowo-północny, zostały zbudowane w celu obniżenia poziomu ulic Hofgartenstraße i Elberfelder Straße, aby stworzyć połączenie dla pieszych pomiędzy Königsalle i Hofgarten. W związku z tym linia tramwajowa została przeniesiona pomiędzy Jan-Wellem-Platz i Heinrich-Heine-Allee. W drugiej fazie budowy, przy realizacji tunelu północ-południe, wykonano kolejny tunel drogowy w osi dawnej Jan-Wellem-Hochstraße. Ponadto w projekcie uwzględniono połączenie wieżowców Kö-Bogen z konstrukcją tunelu, podziemne połączenie z istniejącymi garażami podziemnymi budynków Schauspielhaus i Dreischeibenhaus wraz z istniejącymi kanałami i rurociągami, jak również integrację z krzyżującymi się tunelami podziemnymi linii Wehrhahn.

Ze względu na utrzymanie komunikacji miejskiej i ruchu indywidualnego przez cały okres budowy, plac budowy nazywaliśmy "operacją na otwartym sercu". Ze względu na to, że dolna linia Wehrhahn przecina system tuneli, budowa tunelu drogowego musiała być skoordynowana z budową równoległej linii kolei miejskiej, a poszczególne fazy ruchu musiały zostać opracowane w sposób nadrzędny. Poza wyzwaniami związanymi z budową i trudnymi warunkami przestrzennymi dla logistyki placu budowy, projekt ten charakteryzuje się również różnorodnością metod budownictwa inżynieryjnego z zakresu budownictwa specjalnego, budownictwa podziemnego i budowy tuneli.

Informacje o projekcie


Zleceniodawca

Stolica kraju związkowego Düsseldorf


Lokalizacja

Düsseldorf


Dane techniczne

Powierzchnia projektu: 54.000 m²
Metoda budowy tunelu: metoda konstrukcji otwartej, częściowo metoda podstropowa
Całkowita długość tunelu: 2.022 m
Gesamte Tunnellängen: 2.022 m


Prace wykonane przez Schüßler-Plan

Konstrukcje inżynierskie

 • Konstrukcje nośne i obiekty inżynierskie (inżynieria lądowa i infrastruktura drogowa)
 • Studium wykonalności
 • Projekt ochrony pożarowej
 • Analizy ekonomiczne

Infrastruktura transportowa

 • Projektowanie infrastruktury drogowej
 • Analizy ruchu
 • Doradztwo w zakresie ruchu drogowego
 • Prognoza ruchu
 • Koncepcja Zagospodarowania terenu
 • Mikrosymulacje
 • Koncepcje uruchamiania inwestycji
 • Zarządzanie uruchamianiem inwestycji

Zarządzanie projektami

 • Kierowanie projektami
 • Zarządzanie projektem
 • Controlling projektu
 • Zarządzanie kosztami i terminami
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie przetargami

Nadzór nad realizacją robót 

 • Kierowanie budową
 • Nadzór inwestorski
 • Zarządzanie umowami, zamówieniami dodatkowymi i jakością
 • Zarządzanie sprawami mieszkańców i administracją
 • Zarządzanie uruchamianiem inwestycji

Organizacja budowy 

 • Tworzenie harmonogramów budowy i fazowanie robót
 • Sporządzanie harmonogramów budowy
 • Koncepcje montażu
 • Wyposażenie placu budowy i zarządzanie terenem budowy
 • Zaopatrzenie placu budowy i utylizacja odpadów

Projektowanie generalne

Geotechnika

 • Specjalistyczne budownictwo lądowe
 • Projekty rozbiórki i demontażu
 • Mechanika gruntów, budownictwo ziemne i fundamentowanie

Kontrola i konserwacja obiektu

 • Analiza stanu istniejącego

Kö-Bogen Düsseldorf Verkehrsinfrastruktur

© euroluftbild.de/Hans Blossey

© Photographie Ingo Lammert

Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski