Szersza perspektywa widzenia.

Dokumentacje środowiskowe i geodezja

Neustrelitz Ortsumgehung Anklam
© Dirk Laubner

Projekty środowiskowe i architektura krajobrazu

Właściwe i zgodne z prawem uwzględnienie aspektów środowiskowych w nowoczesnym planowaniu komunikacji jest głównym zadaniem projektantów środowiska i krajobrazu w firmie Schüßler-Plan. Wpływ na siedliska gatunków chronionych, zdrowie ludzi, ostrożne obchodzenie się z obszarami chronionymi, jak również wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej, są tak samo istotne, jak wymagania Dyrektywy Siedliskowej.

Mamy na uwadze szerszą perspektywę. Nasi eksperci radzą sobie z szerokim zakresem sprzecznych celów i przekładają je na planowanie zgodne z zasadami ochrony środowiska. Jako inżynierowie i naukowcy doradzamy we wszystkich fazach planowania, uwzględniając dobro przyrody i środowiska.

Geodezja

Wykorzystujemy najnowsze technologie do ewidencjonowania odpowiednich elementów terenowych i budowli, granic działek, warstwic i topografii, tworząc w ten sposób podstawę do podejmowania wielu decyzji przy wykonywaniu dokumentacji projektowych dla różnych branż. Przygotowane przez nas numeryczne modele terenu (DTM) zawierają wszystkie istotne dane i szczegóły.

Nasz zespół oferuje Państwu kompetentne doradztwo we wszystkich kwestiach związanych z geodezją, jak również planowanie i realizację prac geodezyjnych na budowie. Oprócz podstawowych i towarzyszących planowaniu pomiarów projektowych, wykonujemy również usługi geodezyjne w zakresie przygotowania i monitorowania działań budowlanych, takich jak wyznaczanie linii granicznych w ramach przygotowania do budowy, ustalanie szczegółów i ciągłe ich uzupełnianie. Nadzór geodezyjny i kontrola budowy dopełniają tego spektrum. Nasi specjaliści tworzą dodatkowo plany inwentaryzacji drogowej dla dokumentacji powykonawczej, przejmują dokumenty wykonawcze budowy i ewidencjonują istniejące obiekty budowlane.

Strategia Cyfryzacja Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski