Zgodnie z normą DIN 1076 i wytycznymi VDI.

Przeglądy obiektów

© Dirk Krüll

Kontrole i konserwacja dla zachowania bezpieczeństwa

Budowle, mimo iż zaprojektowane i zbudowane z myślą o długim okresie użytkowania, nie są jednak konstrukcjami nie wymagającymi stałej kontroli. Ze względu na efektywność ekonomiczną i bezpieczeństwo obiektu, oraz w celu wczesnego wykrywania i zapobiegania awariom, w całym cyklu życia konstrukcji wykonywane są analizy porealizacyjne, planowanie napraw, przeglądy techniczne i konserwacja. W Niemczech w budownictwie lądowym odbywa się to zgodnie z normą DIN 1076, w budownictwie wodnym – zgodnie z wytycznymi VDI.

Badaniami oraz obliczeniami statyki zajmuje się dr inż. Wolfgang Roeser. Jako inżynier ds. badań w zakresie analizy konstrukcji i państwowy rzeczoznawca ds. badania stateczności budowli, specjalizujący się w konstrukcjach masywnych, jest dla Państwa kompetentnym specjalistą w tym zakresie. Inspekcje wykonywane przez dra Roesera według Dyrektywy dla Rzeczoznawców (niem. SV-VO) przeprowadzane są niezależnie od nas, na własny rachunek i odpowiedzialność.

Prace utrzymaniowe istniejących obiektów  

Nasze zalecenia zawsze są dostosowane do potrzeb danego projektu i oparte na wieloletnim doświadczeniu w zakresie obiektów kubaturowych czy inżynierskich, fizyki budowli i geotechniki. Analizujemy konstrukcje pod kątem możliwych efektów dynamicznych lub słabych punktów i przeprowadzamy pomiary in-situ dla istniejącej konstrukcji. Dla konstrukcji, zwłaszcza mostowych, wykonywane są okresowe obliczenia w celu oceny substancji konstrukcyjnej i pozostałego okresu użytkowania. W zależności od wyników, podejmowane są środki zaradcze i/lub naprawcze, aż do wymiany całości konstrukcji na nową. Obliczenia takie, z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, wymagają intensywnego, technicznego badania inżynieryjnego istniejących elementów konstrukcji. Identyfikacja możliwych rezerw elementów konstrukcji, jak również ocena i szacowanie uszkodzeń, są podstawą do wiarygodnej i odpowiedzialnej analizy istniejącej konstrukcji.

Schüßler-Plan posiada również znak jakości RAL "Planowanie konserwacji konstrukcji betonowych". Jest to dowód na stale kontrolowaną z zewnątrz jakość naszych projektów i usług.

Strategia Cyfryzacja Zarządzanie Portrety lokalizacyjne Historia
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy
Deutsch English Polski