Zgodnie z normą DIN 1076 i wytycznymi VDI.

Przeglądy obiektów

© Dirk Krüll

Kontrole i konserwacja dla zachowania bezpieczeństwa

Budowle, mimo iż zaprojektowane i zbudowane z myślą o długim okresie użytkowania, nie są jednak konstrukcjami nie wymagającymi stałej kontroli. Ze względu na efektywność ekonomiczną i bezpieczeństwo obiektu, oraz w celu wczesnego wykrywania i zapobiegania awariom, w całym cyklu życia konstrukcji wykonywane są analizy porealizacyjne, planowanie napraw, przeglądy techniczne i konserwacja. W Niemczech w budownictwie lądowym odbywa się to zgodnie z normą DIN 1076, w budownictwie wodnym – zgodnie z wytycznymi VDI.

Badaniami oraz obliczeniami statyki zajmuje się dr inż. Wolfgang Roeser. Jako inżynier ds. badań w zakresie analizy konstrukcji i państwowy rzeczoznawca ds. badania stateczności budowli, specjalizujący się w konstrukcjach masywnych, jest dla Państwa kompetentnym specjalistą w tym zakresie. Inspekcje wykonywane przez dra Roesera według Dyrektywy dla Rzeczoznawców (niem. SV-VO) przeprowadzane są niezależnie od nas, na własny rachunek i odpowiedzialność.

Prace utrzymaniowe istniejących obiektów  

Nasze zalecenia zawsze są dostosowane do potrzeb danego projektu i oparte na wieloletnim doświadczeniu w zakresie obiektów kubaturowych czy inżynierskich, fizyki budowli i geotechniki. Analizujemy konstrukcje pod kątem możliwych efektów dynamicznych lub słabych punktów i przeprowadzamy pomiary in-situ dla istniejącej konstrukcji. Dla konstrukcji, zwłaszcza mostowych, wykonywane są okresowe obliczenia w celu oceny substancji konstrukcyjnej i pozostałego okresu użytkowania. W zależności od wyników, podejmowane są środki zaradcze i/lub naprawcze, aż do wymiany całości konstrukcji na nową. Obliczenia takie, z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, wymagają intensywnego, technicznego badania inżynieryjnego istniejących elementów konstrukcji. Identyfikacja możliwych rezerw elementów konstrukcji, jak również ocena i szacowanie uszkodzeń, są podstawą do wiarygodnej i odpowiedzialnej analizy istniejącej konstrukcji.

Schüßler-Plan posiada również znak jakości RAL "Planowanie konserwacji konstrukcji betonowych". Jest to dowód na stale kontrolowaną z zewnątrz jakość naszych projektów i usług.

Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski