Wiedza. Jakość. Motywacja.

Inicjatywy edukacyjne

Docenianie i partnerstwo to istotne elementy kultury firmy Schüßler-Plan. Indywidualnie dopasowane oferty Akademii Schüßler-Plan oraz platformy e-learningowej umożliwiają naszym Pracownikom ciągłe dokształcanie się, aby byli zawsze więcej, niż tylko o jeden pomysł do przodu. Jednocześnie uważamy, że naszym obowiązkiem jest dzielenie się naszą wiedzą: Partnerom, Klientom i osobom zainteresowanym oferujemy możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy poprzez kursy e-learningowe. "Wyzwanie i wsparcie" to myśl przewodnia Nagrody Schüßlera. We współpracy z Wydziałem Budownictwa Uniwersytetu RWTH Aachen nagradzamy wybitne wyniki w nauce i wspieramy najlepszych studentów finansując stypendia na pobyt i studia za granicą.

Akademia Schüßler-Planu

Inwestycja w przyszłość

Założona w 2013 roku Akademia Schüßler-Planu to wewnętrzny program kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Celem i misją akademii jest zapewnienie wysokich standardów jakości, promowanie i motywowanie naszych pracowników oraz przekazywanie wiedzy w całej firmie. Program akademii początkowo koncentruje się na rozwoju zawodowym, następnie na rozwoju osobistym i umiejętnościach zarządzania.

Akademia Schüßler-Planu

Nagroda Schüßlera

Długa tradycja promowania najlepszych

Nagroda stanowi wyróżnienie i promuje przyszłych inżynierów budownictwa i gospodarki budowlanej w ich rozwoju osobistym oraz zapewnia im stypendium na zagraniczne studia uzupełniające.

Nagroda Schüßlera, ustanowiona w 1995 r. przez założyciela firmy Willi Schüßlera, jest przyznawana corocznie wspólnie z Wydziałem Budownictwa Lądowego Uniwersytetu RWTH Aachen.

Nagroda Schüßlera

Strategia Cyfryzacja Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski