Wiedza. Jakość. Motywacja.

Inicjatywy edukacyjne

Docenianie i partnerstwo to istotne elementy kultury firmy Schüßler-Plan. Indywidualnie dopasowane oferty Akademii Schüßler-Plan oraz platformy e-learningowej umożliwiają naszym Pracownikom ciągłe dokształcanie się, aby byli zawsze więcej, niż tylko o jeden pomysł do przodu. Jednocześnie uważamy, że naszym obowiązkiem jest dzielenie się naszą wiedzą: Partnerom, Klientom i osobom zainteresowanym oferujemy możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy poprzez kursy e-learningowe. "Wyzwanie i wsparcie" to myśl przewodnia Nagrody Schüßlera. We współpracy z Wydziałem Budownictwa Uniwersytetu RWTH Aachen nagradzamy wybitne wyniki w nauce i wspieramy najlepszych studentów finansując stypendia na pobyt i studia za granicą.

Akademia Schüßler-Planu

Inwestycja w przyszłość

Założona w 2013 roku Akademia Schüßler-Planu to wewnętrzny program kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Celem i misją akademii jest zapewnienie wysokich standardów jakości, promowanie i motywowanie naszych pracowników oraz przekazywanie wiedzy w całej firmie. Program akademii początkowo koncentruje się na rozwoju zawodowym, następnie na rozwoju osobistym i umiejętnościach zarządzania.

Akademia Schüßler-Planu

Nagroda Schüßlera

Długa tradycja promowania najlepszych

Nagroda stanowi wyróżnienie i promuje przyszłych inżynierów budownictwa i gospodarki budowlanej w ich rozwoju osobistym oraz zapewnia im stypendium na zagraniczne studia uzupełniające.

Nagroda Schüßlera, ustanowiona w 1995 r. przez założyciela firmy Willi Schüßlera, jest przyznawana corocznie wspólnie z Wydziałem Budownictwa Lądowego Uniwersytetu RWTH Aachen.

Nagroda Schüßlera

Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski