Inwestycja w przyszłość

Akademia Schüßler-Planu

60
Seminariów

630
Uczestników

Dane dotyczące szkoleń w 2019 r.

Szkolenia zawodowe i rozwój osobisty

W ramach Akademii Schüßler-Planu oferujemy naszym Pracownikom wewnętrzny program dokształcania, który wykracza poza ciągłą aktualizację wiedzy specjalistycznej. Program składa się zasadniczo z dwóch etapów i koncentruje się na rozwoju zawodowym młodych profesjonalistów w pierwszych czterech latach zatrudnienia, a później na tematach rozwoju osobistego, komunikacji i zarządzania, jak również przywództwa i przedsiębiorczości.

"Możemy przetrwać na rynku tylko wtedy, gdy nasi Pracownicy będą zawsze trochę szybsi i lepsi. To właśnie dobrze wyszkolona kadra zapewnia zdolność innowacyjną i umacnia pozycję rynkową firmy Schüßler-Plan."

Bernd Wagenbach, Członek Zarządu Schüßler-Plan

Filozofia firmy, motywacja i transfer wiedzy

Cel i zadanie akademii to przekazywać filozofię firmy, motywować Pracowników, aby w efekcie zapewnić wysokie standardy jakości pracy. Akademia jest integralną częścią wszystkich placówek Schüßler-Plan, a jej program obejmuje zarówno ekspertów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Szkolenia odbywają się w formie seminariów, ale w każdej chwili mogą być również oferowane jako kursy e-learningowe. Impulsy do tworzenia programu akademii i wymagań szkoleniowych pochodzą w szczególności z osobistego dialogu z naszymi Pracownikami. Pod względem treści, program szkoleniowy obejmuje wszystkie dyscypliny: od projektowania czy zarządzania projektem i budową, po zagadnienia z zakresu nowych funkcji oprogramowania. W seminariach pokazujemy przykłady najlepszej praktyki zawodowej, a także zajmujemy się przepisami i aktualną technologią projektowania. Celem ich jest przekazywanie wiedzy i utrzymywanie know-how na stałym wysokim poziome we wszystkich naszych biurach.


Wysoki wskaźnik udziału szkoleń na poziomie ponad 70% świadczy o wysokim poziomie akceptacji oferowanych szkoleń przez naszych pracowników. Obok szkoleń technicznych szczególnie cenią sobie osobistą wymianę z kolegami. Akademia Schüßler-Plan to inwestycja w przyszłość, ponieważ zapewnia ona zarówno wysoką jakość usług inżynierskich, jak i sprzyja identyfikacji naszych pracowników z firmą.

Schüßler-Plan Akademie
© Dawin Meckel
Strategia Cyfryzacja Zarządzanie Portrety lokalizacyjne Historia
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy
Deutsch English Polski