Dobry projekt to projekt dobrze wykonany od podstaw.

Geotechnika

© Theodor Barth

Integralne projektowanie geotechniczne

Często niedoceniane, a jednak mające zasadnicze znaczenie dla ekonomicznej realizacji całego projektu, jest wczesne badanie geotechniczne podłoża gruntowego. W celu zredukowania ryzyka związanego z podłożem do minimum, wspieramy Państwa we wszystkich kwestiach związanych z geotechniką. Wykonamy dla Państwa badania podłoża i doradzimy w zakresie fundamentowania, zlecimy badania laboratoryjne z zakresu mechaniki gruntów, przeprowadzimy badania kontrolne robót ziemnych. Doradzimy i zaplanujemy wszystko całościowo na podstawie odpowiednich norm i w kontekście specjalistycznych projektów wyburzeń i rozbiórek, robót ziemnych i fundamentowania oraz specjalistycznego wzmacniania podłoża gruntowego.

Dane niezbędne do obliczenia kosztów całkowitych

Dokładne informacje o podłożu są niezbędne do obliczenia całkowitych kosztów projektu. Ekonomiczne wymiarowanie fundamentów wymaga również dokładnej znajomości struktury podłoża i, ewentualnie, wymaganych konstrukcji podporowych. Nasze doradztwo w zakresie fundamentowania skupia w jednym ocenę podłoża, mechanikę gruntów i projektowanie konstrukcji – kompetencje naszych geologów i inżynierów budownictwa. W Geotechnicznym Centrum Kompetencyjnym współpracują oni ściśle ze specjalistami i rzeczoznawcami naszych spółek-córek ICG i Reducta, aby zapewniać możliwie najwyższy poziom wiedzy geotechnicznej i jakości.

Projekty o złożonych konstrukcjach budowlanych w połączeniu z trudnymi warunkami podłoża i posadowienia wymagają kreatywnych, i zoptymalizowanych pod względem kosztów, rozwiązań konstrukcyjnych.

Michael Stahl, Schüßler-Plan, Prezes Zarządu ICG

© Theodor Barth

Strategia Cyfryzacja Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski