Linia U5 w Dzielnicy Europejskiej

Frankfurt nad Menem

Przedłużenie linii U5 kolei miejskiej

Projekt Europaviertel jest zlokalizowany wewnątrz historycznego ringu kolejowego, otaczającego centrum Frankfurtu, w bezpośrednim sąsiedztwie głównego dworca kolejowego. Dzielnica Europejska położona jest pomiędzy dzielnicami Bockenheim i Westend na północy a Gallusviertel na południu. Częścią jej efektywnego rozwoju jest również rozbudowa linii kolei miejskiej U5. Projekt ten obejmuje budowę nowej dwutorowej linii kolei miejskiej jako przedłużenia linii B, która będzie wykorzystywana przez linię U5 (Frankfurter Berg – Preungesheim – Konstablerwache – Hauptbahnhof – Europaviertel).

Projektowana trasa kolei miejskiej ma łączną długość ok. 2.700 m i na pierwszym odcinku przebiega pod ziemią pod istniejącą zabudową miejską. W ciągu drogi Europa-Allee trasa będzie przebiegać nad ziemią, z wyjątkiem podziemnego przejścia przez park Europagarten. Zakres projektowania Schüßler-Plan:

 

 • Budowa nowego tunelu śródmiejskiego o długości 850 m w dwóch tubach z wykorzystaniem technik górniczych
 • Budowa nowej linii kolejki miejskiej o długości 2,7 km
 • Adaptacja istniejących obszarów komunikacyjnych
 • Budowa jednej podziemnej stacji
 • Budowa trzech stacji naziemnych
 • Budowa odcinka tunelu o długości 180 m metodą odkrywkową (cut-and-cover)
 • Budowa nowej rampy o długości 123 m

Nowa linia metra łączy się pod placem "Platz der Republik" z istniejącą strukturą metra zbudowaną w 1978 roku. Ze względu na połączenie z istniejącą infrastrukturą, poza kwestiami technicznymi dotyczącymi budownictwa podziemnego i tunelowego, należy odpowiedzieć na dodatkowe wyzwanie związane z projektowaniem i budową: czy istniejące już obiekty odpowiadają nowym standardom i normom, aby całość utworzyła funkcjonującą, nową sieć miejską. Na przykład należy wyjaśnić, w jakim stopniu wyposażenie techniczne nowego odcinka kolei podziemnej, zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, musi być zintegrowane z istniejącym systemem i do którego momentu należy zachować istniejącą infrastrukturę. Dotychczas obowiązujące normy obowiązujące miasta, z których część ma po kilkadziesiąt lat, muszą zostać uaktualnione podczas realizacji nowego projektu budowlanego. 

Drążenie tuneli pod dwie nowe podziemne tuby o długości 850 metrów w pierwszym etapie rozpoczęło się we wrześniu 2019 roku i maszyna drążąca pracuje od tego czasu bez przerwy.

Informacje o projekcie


Zleceniodawca

Przedsiębiorstwo miejskie Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH


Lokalizacja

Frankfurt nad Menem


Dane techniczne

Długość trasy: 2,7 km


Prace wykonane przez Schüßler-Plan

Konstrukcje inżynierskie

 • Konstrukcje nośne i kubatura
 • Konstrukcje nośne i obiekty inżynierskie (inżynieria lądowa i infrastruktura drogowa)
 • Studium wykonalności
 • Projekt ochrony pożarowej

Infrastruktura transportowa

 • Projektowanie infrastruktury drogowej
 • Analizy ruchu
 • Doradztwo w zakresie ruchu drogowego
 • Prognoza ruchu
 • Koncepcja Zagospodarowania terenu
 • Mikrosymulacje
 • Koncepcje elektro-mobilności / koncepcje transportu publicznego
 • Planowanie organizacji budowy / Obliczanie czasu objazdów

Zarządzanie projektami

 • Kierowanie projektami
 • Zarządzanie projektem
 • Controlling projektu
 • Zarządzanie kosztami i terminami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie udziałami
 • Zarządzanie jakością
 • Ekonomiczne studia wykonalności / analizy kosztów i korzyści
 • Zarządzanie dotacjami
 • Monitorowanie technicznej staranności / Due Diligence
 • Zarządzanie przetargami

Nadzór nad realizacją robót 

 • Kierowanie budową
 • Nadzór inwestorski
 • Zarządzanie umowami, zamówieniami dodatkowymi i jakością
 • Zarządzanie sprawami mieszkańców i administracją
 • Zarządzanie uruchamianiem inwestycji

Organizacja budowy 

 • Tworzenie harmonogramów budowy i fazowanie robót
 • Sporządzanie harmonogramów budowy
 • Koncepcje montażu
 • Wyposażenie placu budowy i zarządzanie terenem budowy
 • Zaopatrzenie placu budowy i utylizacja odpadów
 • Koncepcje w zakresie bezpieczeństwa

Geotechnika

 • Specjalistyczne budownictwo lądowe
 • Projekty rozbiórki i demontażu
 • Ocena podłoża gruntowego i doradztwo w zakresie fundamentowania
 • Mechanika gruntów, budownictwo ziemne i fundamentowanie
 • Technologia ochrony środowiska: budownictwo i przemysł
 • Badania podłoża
 • Badania laboratoryjne mechaniki gruntów
 • Testy kontrolne robót ziemnych

Kontrola i konserwacja obiektu

 • Analiza stanu istniejącego
 • Obliczenia porealizacyjne

Dokumentacje środowiskowe i pomiary geodezyjne

Stadtbahnlinie U5 Frankfurt Europaviertel U-Bahn

© Peter Jülich

Stadtbahnlinie U5 Frankfurt Europaviertel U-Bahn

© SBEV/Klaus Helbig

© Rüdiger Mosler

U5 Europaviertel

© SBEV/Klaus Helbig

Stadtbahn U5 Frankfurt

© SBEV/Klaus Helbig

Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski