Andreasquartier
 

Zrealizuj swój plan. Z nami.

Kariera

Skorzystaj z szans i możliwości, jakie dają nasze projekty, nasz know-how i szerokie spektrum usług inżynierskich. Oprócz urozmaiconego środowiska pracy i wysokiej jakości programów szkoleniowych, będziesz mógł cieszyć się otwartą, chętną do współpracy kulturą pracy i swobodą w realizacji swoich pomysłów.

Dlaczego Schüßler-Plan?

Nasze oczekiwania jako pracodawcy

Naszą firmę, która jest zarządzana przez właścicieli, cechuje przyjazna kultura współpracy. Aby zapewnić sobie pozycję lidera na rynku usług inżynieryjnych, poszukujemy talentów i inwestujemy w ciągły rozwój personelu. Z nami znajdziesz pracę, która będzie Ci odpowiadać. Oferujemy Ci elastyczne godziny pracy, nowoczesne struktury biurowe i narzędzia planowania, szerokie możliwości elastycznego rozwoju oraz atrakcyjne, uzależnione od wyników, wynagrodzenie. Równe szanse, przyjazne nastawienie do pracowników, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym? U nas jest to oczywiste!

Więcej na ten temat

Ważne jest dla mnie, aby środowisko pracy było dynamiczne, abym mogła wnosić własne pomysły i mieć pewną dozę swobody. Jednocześnie lubię pracować w zespole.

Carmen Marock,
Inżynier projektu w zarządzaniu projektami od 2018 r

Twoja perspektywa

Możliwości zatrudnienia w Schüßler-Plan

Czy to jako student, młody pracownik czy doświadczony fachowiec: Schüßler-Plan oferuje Ci wiele możliwości, aby stać się częścią jego zespołu. Dowiedz się więcej o swoich możliwościach i planowaniu przyszłości razem z nami.

Więcej informacji

Strategia Cyfryzacja Zarządzanie Portrety lokalizacyjne Historia
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy
Deutsch English Polski