Andreasquartier
 

Zrealizuj swój plan. Z nami.

Kariera

Skorzystaj z szans i możliwości, jakie dają nasze projekty, nasz know-how i szerokie spektrum usług inżynierskich. Oprócz urozmaiconego środowiska pracy i wysokiej jakości programów szkoleniowych, będziesz mógł cieszyć się otwartą, chętną do współpracy kulturą pracy i swobodą w realizacji swoich pomysłów.

Dlaczego Schüßler-Plan?

Nasze oczekiwania jako pracodawcy

Naszą firmę, która jest zarządzana przez właścicieli, cechuje przyjazna kultura współpracy. Aby zapewnić sobie pozycję lidera na rynku usług inżynieryjnych, poszukujemy talentów i inwestujemy w ciągły rozwój personelu. Z nami znajdziesz pracę, która będzie Ci odpowiadać. Oferujemy Ci elastyczne godziny pracy, nowoczesne struktury biurowe i narzędzia planowania, szerokie możliwości elastycznego rozwoju oraz atrakcyjne, uzależnione od wyników, wynagrodzenie. Równe szanse, przyjazne nastawienie do pracowników, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym? U nas jest to oczywiste!

Więcej na ten temat

Ważne jest dla mnie, aby środowisko pracy było dynamiczne, abym mogła wnosić własne pomysły i mieć pewną dozę swobody. Jednocześnie lubię pracować w zespole.

Carmen Marock,
Inżynier projektu w zarządzaniu projektami od 2018 r

Twoja perspektywa

Możliwości zatrudnienia w Schüßler-Plan

Czy to jako student, młody pracownik czy doświadczony fachowiec: Schüßler-Plan oferuje Ci wiele możliwości, aby stać się częścią jego zespołu. Dowiedz się więcej o swoich możliwościach i planowaniu przyszłości razem z nami.

Więcej informacji

Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski