Global Tower
 

Wybitna inżynieria

Dlaczego Schüßler-Plan?

Mitarbeiter
© Theodor Barth

Dialog. Partnerstwo. Zespół.

Dlaczego Schüßler-Plan?

Mitarbeiter
© Dawin Meckel

Elastyczność i kompatybilność

Dlaczego Schüßler-Plan?

Kultura pracy oparta na wartościach

Kultura oparta na wartościach jest punktem odniesienia dla naszych działań. Nasza firma z powodzeniem działa na rynku od ponad 65 lat i jest obecnie zarządzana przez trzecie pokolenie właścicieli. Wynika z tego szczególna odpowiedzialność i zobowiązanie wobec naszych Pracowników. Ludzie i ich indywidualne potrzeby są w centrum naszej uwagi, dlatego oferujemy naszym Pracownikom atrakcyjne, kreatywne i elastyczne środowisko pracy.

Kultura firmy jest kształtowana przez wewnętrzne wartości i postawy, którymi żyje.

Norbert Schüßler, Członek Zarządu Schüßler-Plan

Nasze wartości

Kwestia podejścia.

Szeroki zakres usług, ambitne projekty, interdyscyplinarne zespoły

Dzięki szerokiemu zakresowi usług planujemy i zarządzamy wymagającymi projektami na terenie całych Niemiec. Poszukujemy wykwalifikowanych inżynierów z niezbędnym doświadczeniem. Dajemy młodym specjalistom możliwość poszerzenia wiedzy i rozwoju kompetencji. Jesteśmy przekonani, że najlepsze rezultaty osiąga się w interdyscyplinarnych zespołach. Dla efektywnej pracy zespołowej stawiamy na elastyczność, różnorodność i swobodę oraz nowoczesne, zróżnicowane środowisko pracy.

Żywe, kreatywne, elastyczne środowisko pracy

Pracujemy w atmosferze zaufania i wzajemnego szacunku. Nasza kultura pracy opiera się na wartościach i uznaniu oraz na otwartej, partnerskiej komunikacji. Chcemy, abyś mógł wnieść swoją osobowość i know-how w kreatywne środowisko pracy, które daje Ci swobodę indywidualnego rozwoju i pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Cyfrowe metody planowania i współpraca w chmurze

Naszą wizytówka to najnowocześniejsze projektowanie z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod. I nie chodzi nam tylko o BIM. Cyfrowa transformacja procesów już dawno wpłynęła na naszą współpracę zewnętrzną i wewnętrzną organizację firmy. Wirtualne spotkania są tak samo częścią naszej codziennej pracy, jak cyfrowe pokoje do pracy i tworzenia projektów, czy współpraca w chmurze.

Pogodzenie rodziny z życiem zawodowym

Elastyczne, przyjazne rodzinie modele czasu pracy są dla nas oczywistością i prawie 40% naszych pracowników korzysta z indywidualnego czasu pracy. Jesteśmy członkiem programu "Rodzina jako Czynnik Sukcesu" Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży i wiemy, że w życiu zawodowym są takie chwile, kiedy liczy się przede wszystkim Rodzina.

Mitarbeiter

© Dawin Meckel

© Dawin Meckel

Rodzina. Rozwój. Różnorodność.

Nasze zaangażowanie na rzecz lepszej wersji nas samych.

Naszym celem jest zapewnienie młodym ludziom możliwie najlepszego wykształcenia, a tym samym długoterminowe pozyskanie najlepszych pracowników.

Firma Schüßler-Plan była wielokrotnie nagradzana przez IHK (Izbę Przemysłowo-Handlową) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kształcenia zawodowego. Wielu naszych byłych stażystów, którzy ukończyli szkolenie z oceną bardzo dobrą, należy dziś do najlepszych.

„Przyciąganie i długoterminowe utrzymywanie wykwalifikowanych pracowników” – przyjazne  nastawienie do rodzin jest ważnym czynnikiem lokalizacji i konkurencyjności dla pracodawców w Niemczech. Badania wykazują iż, im lepiej rodzicom udaje się pogodzić życie rodzinne i zawodowe, tym więcej wykwalifikowanych pracowników jest dostępnych na rynku pracy.

Program dla przedsiębiorstw "Success Factor Family" Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży zawiera informacje na temat przyjaznej rodzinie atmosfery w przedsiębiorstwach. Przytacza on przykłady sukcesów i relacjonuje doświadczenia firm, które za pomocą innowacyjnych środków realizują politykę personalną zorientowaną na rodzinę. Nasze członkostwo w tym programie jest dowodem na to, że Schüßler-Plan aktywnie żyje tematem godzenia życia zawodowego i rodzinnego w firmie i stale go promuje.

Firma Schüßler-Plan jest partnerem inicjatywy Klischeefrei (Wolni od Stereotypów), której celem jest stworzenie rynku pracy i kształcenia zawodowego wolnego od stereotypów dotyczących płci. Inicjatywa jest wspierana m.in. przez Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.

Oprócz naszego oświadczenia na temat środowiska pracy wolnego od stereotypów, na stronie internetowej inicjatywy można znaleźć wywiad z naszą prezes Christiną Zimmermann, w którym opowiada o kulturze naszej firmy.

Zrzeszająca obecnie ponad 3.500 firm i instytucji Rada Różnorodności jest jedną z największych inicjatyw pracodawców zaangażowanych w zarządzanie różnorodnością pracowników. Celem tej inicjatywy jest promowanie uznania, docenienia i integracji różnorodności na rynku pracy w Niemczech. Od 2010 roku inicjatywa ta jest sponsorowana przez stowarzyszenie non-profit Charta der Vielfalt e.V. pod patronatem kanclerz Niemiec, dr. Angeli Merkel.

Jako sygnatariusz Rady Różnorodności firma Schüßler-Plan zobowiązuje się do tworzenia środowiska pracy wolnego od uprzedzeń. Wszyscy pracownicy są jednakowo doceniani – niezależnie od płci i tożsamości płciowej, narodowości, pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej i tożsamości.

Autentyczność, otwartość na krytyczną ocenę własnych cech jako pracodawcy i partnerska komunikacja – biorąc pod uwagę te cechy, portal oceny pracodawców Kununu przyznaje swoje wyróżnienia tylko 3,8% firm. Jesteśmy wśród wyróżnionych pracodawców.

Nasz profil na Kununu

 

© Theodor Barth

Praca. Życie. Satysfakcja.

Nasze świadczenia dla Twojego sukcesu.

W Schüßler-Plan możesz oczekiwać otwartej i partnerskiej kultury w środowisku pracy charakteryzującym się jednocześnie innowacyjnością i Twoim rozwojem. Dzięki nowoczesnym pomieszczeniom biurowym i wyposażeniu, m.in. aktualnemu sprzętowi i oprogramowaniu, a także zniżkom na produkty IT do użytku prywatnego, gwarantujemy najwyższe standardy pracy. Oprócz wynagrodzenia uzależnionego od wyników, kładziemy szczególny nacisk na docenianie Twojej pracy.

Prawie połowę naszego zespołu stanowią kobiety. Chcemy nadal na nich polegać. Dlatego jako firma rodzinna przywiązujemy szczególną wagę do świadomej rodzinnej polityki personalnej.

Każda firma działa według różnych, oficjalnych i niepisanych, zasad. Dzięki naszemu folderowi powitalnemu zapewniamy każdemu nowemu Pracownikowi udany proces przyjęcia do pracy. Nasz program mentorski również ułatwia proces aklimatyzacji.

Integracja nowych pracowników jest przemyślana nie tylko na etapie wprowadzenia w świat pracy. Naszym kluczowym elementem pomocy każdemu pracownikowi jest mentor, dzięki któremu możliwa jest stała, wspólna, praca nad rozwojem indywidualnej kariery zawodowej.

Specjalistyczne dokształcanie i wewnętrzne programy edukacyjne są częścią naszego wizerunku jako solidnego pracodawcy. W ramach Akademii Schüßler-Plan oferujemy naszym Pracownikom, oprócz możliwości odbycia stacjonarnych studiów doktoranckich, wewnętrzny, zróżnicowany program szkoleniowy, który wykracza poza ciągłą aktualizację wiedzy zawodowej. Zarządzanie i kierowanie, komunikacja i kompetencje społeczne są centralnymi elementami naszego programu edukacyjnego. Skupiamy się również na szkoleniach i certyfikacji w zakresie zastosowania BIM.

W ramach Akademii Schüßler-Plan opracowaliśmy również narzędzie na naszej platformie e-learningowej, za pomocą którego możemy oferować szkolenia również poza firmą.

Jako firma rodzinna, szczególną wagę przywiązujemy do pogodzenia życia zawodowego i prywatnego. Atrakcyjne świadczenia socjalne, takie jak 30-dniowy urlop, przyjazny dla rodzin model czasu pracy oraz zakładowy system emerytalny, gwarantują przyjemne i elastyczne warunki pracy w Schüßler-Plan, a tym samym dobrą równowagę między czasem w pracy a czasem wolnym.

A ponieważ postrzegamy siebie jako zespół, dużą wagę przywiązujemy do wydarzeń firmowych, które sprzyjają partnerskiej wymianie myśli z dala od biurka. Nasze letnie imprezy i uroczystości bożonarodzeniowe są powszechnie znane i lubiane. Codzienne życie biurowe urozmaicamy zawodami sportowymi, targami, wyjazdami firmowymi i zespołowymi.

Nasz program "Corporate Benefits" umożliwia naszym pracownikom korzystanie z atrakcyjnych produktów i usług renomowanych dostawców po trwale obniżonych cenach.

Zniżki na siłownię, wspólne biegi, sztafety firmowe w maratonach miejskich, drużyny piłkarskie, joga, narciarstwo wodne lub alpejskie – oferta sportowa w Schüßler-Plan jest bardzo zróżnicowana. Koncentrujemy się zarówno na indywidualnej równowadze i sprawności fizycznej, jak i na poczuciu osiągnięcia sukcesu w zespole. Naszym celem jest więcej ruchu, więcej zdrowia, więcej zabawy. W każdym biurze można również liczyć na darmowe napoje i świeże owoce.

Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski