Zarządzanie projektami
oznacza znajomość procesów.

Zarządzanie projektami

DFB-Akademie
© Thomas Böcker/DFB

Na czas realizacji Państwa projektu jesteśmy Państwa profesjonalnym
„działem” ds. projektowania i budowy

Jako koordynatorzy projektów przejmujemy wszystkie delegowane zadania Klienta na czas trwania projektu. Dzięki fachowej wiedzy technicznej i ekonomicznej możemy być Państwa profesjonalnym tymczasowym „działem” planowania i budowy. Zajmujemy się wszystkimi aspektami powierzonego nam projektu inwestycyjnego – od wstępnych faz realizacji projektu, poprzez urbanistyczne planowanie przestrzenne, aż po odbiór i oddawanie inwestycji do użytkowania.

Skuteczne zarządzanie projektami oznacza znajomość, opanowanie i komunikowanie procesów. Nasi Klienci korzystają z naszego szerokiego know-how w zakresie projektowania, które wnosimy do procesu zarządzania.

Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług AHO (Komisja Stowarzyszeń i Izb Inżynierów i Architektów do spraw Regulacji Wynagrodzeń), w zakresie organizacji działań, jakości, kosztów, terminów i umów, jak również zarządzania projektami w wybranych zagadnieniach specjalnych, takich jak kontrola procedur planowania przestrzennego, controlling projektów i budowy dla inwestorów, deweloperów i banków lub techniczne due diligence. Zajmujemy się zarządzaniem kosztami i harmonogramami, finansowaniem i zarządzaniem ryzykiem, przygotowujemy ekonomiczne studia wykonalności wraz z analizami korzyści i kosztów. Ponadto wspieramy naszych Klientów w zakresie organizacji i realizacji procesów przetargowych. Każdy z powierzonych nam projektów jest wyjątkowy, podobnie jak nasze rozwiązania.

Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski