Zarządzanie projektami
oznacza znajomość procesów.

Zarządzanie projektami

DFB-Akademie
© Thomas Böcker/DFB

Na czas realizacji Państwa projektu jesteśmy Państwa profesjonalnym
„działem” ds. projektowania i budowy

Jako koordynatorzy projektów przejmujemy wszystkie delegowane zadania Klienta na czas trwania projektu. Dzięki fachowej wiedzy technicznej i ekonomicznej możemy być Państwa profesjonalnym tymczasowym „działem” planowania i budowy. Zajmujemy się wszystkimi aspektami powierzonego nam projektu inwestycyjnego – od wstępnych faz realizacji projektu, poprzez urbanistyczne planowanie przestrzenne, aż po odbiór i oddawanie inwestycji do użytkowania.

Skuteczne zarządzanie projektami oznacza znajomość, opanowanie i komunikowanie procesów. Nasi Klienci korzystają z naszego szerokiego know-how w zakresie projektowania, które wnosimy do procesu zarządzania.

Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług AHO (Komisja Stowarzyszeń i Izb Inżynierów i Architektów do spraw Regulacji Wynagrodzeń), w zakresie organizacji działań, jakości, kosztów, terminów i umów, jak również zarządzania projektami w wybranych zagadnieniach specjalnych, takich jak kontrola procedur planowania przestrzennego, controlling projektów i budowy dla inwestorów, deweloperów i banków lub techniczne due diligence. Zajmujemy się zarządzaniem kosztami i harmonogramami, finansowaniem i zarządzaniem ryzykiem, przygotowujemy ekonomiczne studia wykonalności wraz z analizami korzyści i kosztów. Ponadto wspieramy naszych Klientów w zakresie organizacji i realizacji procesów przetargowych. Każdy z powierzonych nam projektów jest wyjątkowy, podobnie jak nasze rozwiązania.

Strategia Cyfryzacja Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski