U5 Berlin Mitte
 

Linia metra U5

Berlin

U5 Berlin Mitte
© A. Reetz-Graudenz
U5 Berlin
© A. Reetz-Graudenz
U5 Berlin Mitte
© Martin Stefke

Nowy projekt budowlany "Lückenschluss U5" ma na celu wypełnienie luki na linii metra U5 pomiędzy stacjami Alexanderplatz a Bramą Brandenburską i obejmuje budowę 2,2 km tunelu oraz trzech nowych stacji: "Berliner Rathaus", "Museumsinsel" i "Unter den Linden". Po zlikwidowaniu tej luki można teraz szybciej i wygodniej dojechać do historycznego centrum Berlina. Jako lider konsorcjum projektowego przy budowie nowej linii metra spółka Schüßler-Plan była odpowiedzialna za kierowanie budową, nadzór budowlany i zarządzanie projektem.

Od budowy ścian szczelinowych, przez zamrażanie gruntu, aż po drążenie w systemie hydro-shield.

Obudowę wyrobisk stacji "Unter den Linden" i "Rotes Rathaus" oraz konstrukcje wejściowe do stacji "Museumsinsel" wykonano metodą ścian szczelinowych z płytą uszczelniającą i siatką stężeń. Ze względu na położenie tej ostatniej pod kanałem Sprewy, wykopy pod peron wykonano metodą górniczą pod osłoną zamrożonego gruntu.

Wykonane odwierty poziome niezbędne do zamrożenia gruntu są jak dotąd najdłuższymi w Europie – osiągają długość aż 105 m.


Cały odcinek tunelu został wydrążony od wschodniego szybu startowego (od rozjazdu) dwiema tubami tunelowymi za pomocą systemu hydro-shield (średnica 6,70 m) i łączy się na zachodzie ze stacją "Brandenburger Tor". Maszyna drążąca tunel przejechała pod rzeką Szprewą i kanałem Szprewy, pod tunelem kolejki S-Bahn północ-południe, a także, częściowo, pod istniejącą historyczną zabudową. Urobek wydobyty podczas budowy tunelu został przetransportowany na składowisko statkiem, z tymczasowo wybudowanego w tym celu portu.

Częścią projektu była rozległa przebudowa dróg i budowa nowych, jak również modernizacja parków i odnowa innych terenów zielonych. W zakresie projektowania krajobrazu i środowiska naturalnego udzielono specjalistycznego wsparcia ekologicznego w ramach monitoringu wód gruntowych.

Przygotowanie kompleksowej koncepcji budowy stacji i torów kolejowych

Pod osłoną wykopów prowadzono prace konstrukcyjne stacji, w tym rozbiórkę tub tunelu. Budowa torów rozpoczęła się później, wraz z budową koryta podsypkowego z systemem masa-sprężyna. Ze względu na śródmiejską lokalizację placów budowy wymagana była skomplikowana logistyka przy dostawach i usuwaniu materiału.

Wreszcie, tej architektonicznie wyrafinowanej rozbudowie strukturalnej i technicznej stacji będących w gestii BVG, towarzyszyły koordynacja i obsługa uruchomienia systemu transportowego.

Informacje o projekcie


Zleceniodawca

BVG Berlińskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
reprezentowana przez Projektrealisierungsgesellschaft U5 GmbH


Lokalizacja

Berlin


Dane techniczne

Długość linii: 2,2 km
Liczba torów: dwutorowy z jednym torem na każdą tubę tunelu
Stacje metra: 3


Prace wykonane przez Schüßler-Plan

Zarządzanie projektami

  • Zarządzanie projektem
  • Controlling projektu
  • Zarządzanie kosztami i terminami
  • Zarządzanie ryzykiem

Nadzór nad realizacją robót 

  • Kierowanie budową
  • Nadzór inwestorski
  • Zarządzanie umowami, zamówieniami dodatkowymi i jakością
  • Zarządzanie uruchamianiem inwestycji

© A. Reetz-Graudenz

© A. Reetz-Graudenz

© A. Reetz-Graudenz

U5 Berlin Mitte
© A. Reetz-Graudenz
Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski