Cyfrowa przewaga

Sieci cyfrowe

Cyfryzacja zmienia sposób, w jaki ludzie żyją, pracują i wymieniają między sobą informacje. Na wczesnym etapie utworzyliśmy dział, który intensywnie zajmuje się sieciami cyfrowymi, aby móc na bieżąco identyfikować wyzwania i reagować na nowe możliwości.

Z BIM na najlepszej drodze do nowej kultury projektowania.

Dla nas najważniejsza jest zawsze pomyślna, ekonomicznie i ekologicznie zoptymalizowana, realizacja Państwa projektów budowlanych. Płynnie łączymy podejście analogowe i cyfrowe oraz celowo wykorzystujemy nowoczesne metody i najnowsze technologie, aby stale rozwijać efektywną współpracę – zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną.

Modelowanie informacji o budynku (BIM) jest od wielu lat dominującym tematem w branży budowlanej. Szybko odkryliśmy możliwości otwierające się przed naszą branżą dzięki pracy opartej na modelowaniu i wprowadziliśmy ją w budownictwie kubaturowym już w 2006 roku, w obiektach inżynierskich w 2013. BIM jest jednak tylko jednym z aspektów kompleksowej cyfrowej sieci informacji ponad lokalizacjami i granicami organizacyjnymi. Nie chodzi więc tylko o pozyskiwanie nowych narzędzi technicznych i oczywistych korzyści płynących z cyfrowego, trójwymiarowego modelu budynku. Chodzi o ustanowienie nowego sposobu widzenia i myślenia – cyfrowej kultury projektowania.

Inteligentna sieć cyfrowa stwarza nowe możliwości. W związku z tym zawsze cieszymy się, że mamy klientów, którzy rzucają nam wyzwania i odważnie podążają z nami nową drogą.

Wolfgang Wassmann,
Członek Zarządu Schüßler-Plan

Zaawansowane projektowanie z wykorzystaniem BIM

Modelowanie informacji o budynku

Dzięki BIM podnosimy jakość Państwa projektów i ułatwiamy interdyscyplinarną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami poszczególnych procesów.

Dowiedz się więcej o naszych materiałach dotyczących BIM

Cieszę się, że planen-bauen 4.0 ma u swego boku partnerów branżowych, takich jak Schüßler-Plan, którzy z zaangażowaniem, także we własnej firmie, forsują profesjonalne modelowanie informacji o budynku (BIM) i sieci cyfrowe, a tym samym aktywnie kształtują transfer wiedzy, badania i wdrożenia rynkowe.

Dr.-Ing. Jan Tulke, Członek Zarządu, planen-bauen 4.0 GmbH

© Schüßler-Plan
Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski