Cyfrowa przewaga

Sieci cyfrowe

Cyfryzacja zmienia sposób, w jaki ludzie żyją, pracują i wymieniają między sobą informacje. Na wczesnym etapie utworzyliśmy dział, który intensywnie zajmuje się sieciami cyfrowymi, aby móc na bieżąco identyfikować wyzwania i reagować na nowe możliwości.

Z BIM na najlepszej drodze do nowej kultury projektowania.

Dla nas najważniejsza jest zawsze pomyślna, ekonomicznie i ekologicznie zoptymalizowana, realizacja Państwa projektów budowlanych. Płynnie łączymy podejście analogowe i cyfrowe oraz celowo wykorzystujemy nowoczesne metody i najnowsze technologie, aby stale rozwijać efektywną współpracę – zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną.

Modelowanie informacji o budynku (BIM) jest od wielu lat dominującym tematem w branży budowlanej. Szybko odkryliśmy możliwości otwierające się przed naszą branżą dzięki pracy opartej na modelowaniu i wprowadziliśmy ją w budownictwie kubaturowym już w 2006 roku, w obiektach inżynierskich w 2013. BIM jest jednak tylko jednym z aspektów kompleksowej cyfrowej sieci informacji ponad lokalizacjami i granicami organizacyjnymi. Nie chodzi więc tylko o pozyskiwanie nowych narzędzi technicznych i oczywistych korzyści płynących z cyfrowego, trójwymiarowego modelu budynku. Chodzi o ustanowienie nowego sposobu widzenia i myślenia – cyfrowej kultury projektowania.

Inteligentna sieć cyfrowa stwarza nowe możliwości. W związku z tym zawsze cieszymy się, że mamy klientów, którzy rzucają nam wyzwania i odważnie podążają z nami nową drogą.

Wolfgang Wassmann,
Członek Zarządu Schüßler-Plan

Zaawansowane projektowanie z wykorzystaniem BIM

Modelowanie informacji o budynku

Dzięki BIM podnosimy jakość Państwa projektów i ułatwiamy interdyscyplinarną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami poszczególnych procesów.

Dowiedz się więcej o naszych materiałach dotyczących BIM

Cieszę się, że planen-bauen 4.0 ma u swego boku partnerów branżowych, takich jak Schüßler-Plan, którzy z zaangażowaniem, także we własnej firmie, forsują profesjonalne modelowanie informacji o budynku (BIM) i sieci cyfrowe, a tym samym aktywnie kształtują transfer wiedzy, badania i wdrożenia rynkowe.

Dr.-Ing. Jan Tulke, Członek Zarządu, planen-bauen 4.0 GmbH

© Schüßler-Plan
Strategia Cyfryzacja Zarządzanie Portrety lokalizacyjne Historia
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy
Deutsch English Polski