B44 Hochstraße Nord Ludwigshafen
© Fotoagentur Kunz

Estakada północna na drodze B44

Ludwigshafen

Modernizacja estakady na B44 w Ludwigshafen

Północna estakada w Ludwigshafen nad Renem jest charakterystyczną dla tego miejsca arterią komunikacyjną. Jest to infrastruktura o kluczowym znaczeniu dla miasta, jednak jest ona tak zniszczona, iż odnawianie istniejących obiektów mostowych nie ma już sensu z ekonomicznego punktu widzenia. Pod hasłem "City West: przestrzeń dla nowych pomysłów urbanistycznych" administracja miasta poszukuje, przy udziale wielu ekspertów, rozwiązania urbanistycznego przyjaznego dla środowiska i ekonomicznie wykonalnego z punktu widzenia infrastruktury. Nowe rozwiązanie musi sprostać wymogom w zakresie przepustowości trasy, która jest użytkowana przede wszystkim jako ponadregionalne połączenie transportowe.


Od lata 2012 roku zbadano z różnych perspektyw łącznie 21 wariantów głównych z 54 podwariantami, a wiele z nich ponownie wykluczono. Po zakończeniu projektu wstępnego pozostały cztery warianty, które zostały przeanalizowane w szczególności z punktu widzenia wydajności ruchu, kosztów, środowiska i możliwości rozwoju miasta (np. poprzez stworzenie przestrzeni dla nowych mieszkań i biur) i poddane opinii publicznej 20 stycznia 2014 roku. Rada Miasta Ludwigshafen zdecydowała się ostatecznie na wariant "Stadtstraße lang" będący dłuższą, poziomo przebiegającą, trasą pomiędzy Lorientallee a Rheinuferstraße.

Dalsze opracowywanie koncepcji planistycznej z udziałem opinii publicznej

Wraz z decyzją o wyborze preferowanego wariantu "długiej drogi miejskiej" odpowiedzialni projektanci i inżynierowie otrzymali również obszerny, 10-punktowy katalog z wytycznymi dotyczącymi dalszego rozwoju istniejącego projektu planistycznego. Wiele z tych wniosków dotyczących ulepszeń opierało się na sugestiach i uwagach zgłoszonych przez obywateli podczas pierwszej fazy udziału społecznego wiosną 2014 r. Większość wypowiedzi mieszkańców dotyczyła tematów ruchu drogowego, czasu budowy, kosztów i możliwości rozwoju.

W lutym 2015 roku zaktualizowane plany "dalszej rozbudowy drogi miejskiej" zostały przedstawione opinii publicznej miasta. Prezentacji tej ponownie towarzyszył szeroko zakrojony proces informowania i uczestnictwa. Analogicznie do pierwszej fazy partycypacji społecznej, tutaj również skupiono się na połączeniu ofert składanych online i na miejscu.

Na podstawie tego bardzo rozbudowanego procesu partycypacji społecznej miasto Ludwigshafen zdecydowało się zgłosić do BSVI wniosek o przyznanie "Niemieckiej Nagrody Inżynierii Drogowej i Transportowej 2015" w kategorii "Transport w dialogu" i zostało zwycięzcą ogólnokrajowego konkursu w Stralsundzie w 2015 roku.

Informacje o projekcie


Zleceniodawca

Urząd Miasta Ludwigshafen nad Renem


Lokalizacja

Ludwigshafen


Dane techniczne

Długość trasy: ok. 2 km
Natężenie ruchu: 42.000 pojazdów/24h


Prace wykonane przez Schüßler-Plan

Konstrukcje inżynierskie

 • Konstrukcje nośne i obiekty inżynierskie (inżynieria lądowa i infrastruktura drogowa)
 • Studium wykonalności
 • Analizy ekonomiczne

Infrastruktura transportowa

 • Projektowanie infrastruktury drogowej
 • Analizy ruchu
 • Doradztwo w zakresie ruchu drogowego
 • Prognoza ruchu
 • Koncepcja Zagospodarowania terenu
 • Mikrosymulacje

Zarządzanie projektami

 • Kierowanie projektami
 • Zarządzanie projektem

Nadzór nad realizacją robót 

 • Kierowanie budową
 • Nadzór inwestorski
 • Nadzór robót kolejowych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Organizacja budowy 

 • Tworzenie harmonogramów budowy i fazowanie robót
 • Sporządzanie harmonogramów budowy
 • Koncepcje montażu
 • Wyposażenie placu budowy i zarządzanie terenem budowy
 • Zaopatrzenie placu budowy i utylizacja odpadów
 • Koncepcje w zakresie bezpieczeństwa

Projektowanie generalne

Geotechnika

 • Specjalistyczne budownictwo lądowe
 • Projekty rozbiórki i demontażu
 • Ocena podłoża gruntowego i doradztwo w zakresie fundamentowania
 • Badania podłoża
 • Badania laboratoryjne mechaniki gruntów

Kontrola i konserwacja obiektu

 • Obliczenia porealizacyjne

Dokumentacje środowiskowe i pomiary geodezyjne

© Fotoagentur Kunz

Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski