Most Marii Skłodowskiej-Curie

Warszawa

W czerwcu 2007 r. spółce Schüßler-Plan miasto Warszawa zleciło zaprojektowanie obiektu komunikacyjnego Trasy Mostu Północnego o długości 3,4 km, w skład którego wchodzi most Marii Skłodowskiej-Curie o długości 800 m. Trasa jest częścią programu rozbudowy miasta, który ma sprostać przewidywanemu wzrostowi natężenia ruchu.

Nowy odcinek mostowo-drogowy został wybudowany jako autostrada miejska i tworzy nowe, sprawne połączenie komunikacyjne w północnej części Warszawy. Łączy dzielnicę Bielany na lewym brzegu Wisły z dzielnicą Białołęka na prawym brzegu. Usługi projektowe obejmowały projekt drogowy wraz z weryfikacją właściwości użytkowych i inżynierią ruchu dla 6-pasmowego odcinka drogi o długości 3,4 km, projekt dwutorowej linii tramwajowej o długości 3,8 km z nawierzchnią bezpodsypkową oraz ekranów akustycznych o powierzchni 44 000 m². W ramach realizacji mostu na rzece powstało w sumie 36 obiektów inżynierskich.

Informacje o projekcie


Zleceniodawca

Zarząd Dróg Miejskich w imieniu m.st.


Lokalizacja

Warszawa, Polska


Dane techniczne

Materiał: konstrukcja zespolona stalowo-żelbetowa
Długość drogi: 3,4 km
Całkowita długość mostu: 800 m
Rozpiętości przęseł: 45 m, 65 m, 110 m, 160 m, 3x66 m, 67 m, 60 m, 45 m


Prace wykonane przez Schüßler-Plan

Konstrukcje inżynierskie

 • Konstrukcje nośne i obiekty inżynierskie (inżynieria lądowa i infrastruktura drogowa)
 • Zrównoważone budownictwo
 • Studium wykonalności

Infrastruktura transportowa

 • Projektowanie infrastruktury drogowej
 • Analizy ruchu
 • Prognoza ruchu
 • Koncepcje rozwoju infrastruktury drogowej
 • Planowanie organizacji budowy / Obliczanie czasu objazdów

Zarządzanie projektami

 • Kierowanie projektami
 • Zarządzanie projektem
 • Controlling projektu
 • Zarządzanie kosztami i terminami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie udziałami
 • Zarządzanie jakością
 • Ekonomiczne studia wykonalności / analizy kosztów i korzyści

Nadzór nad realizacją robót 

 • Kierowanie budową
 • Nadzór inwestorski
 • Zarządzanie umowami, zamówieniami dodatkowymi i jakością
 • Zarządzanie sprawami mieszkańców i administracją

Organizacja budowy 

 • Tworzenie harmonogramów budowy i fazowanie robót
 • Sporządzanie harmonogramów budowy
 • Koncepcje montażu
 • Wyposażenie placu budowy i zarządzanie terenem budowy
 • Zaopatrzenie placu budowy i utylizacja odpadów

© Krzysztof Kania

Nordbrücke Warschau Brücke
© Krzysztof Kania
Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski