Karowa Brücke Warschau Weichselquerung
© Planktongroup

Nowy most na Wiśle

Warszawa

Karowa Brücke Warschau Weichselquerung
© Planktongroup
Karowa Brücke Warschau Weichselquerung
© Planktongroup
Karowa Brücke
© DKFS Architects

Kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę w Warszawie

W celu stworzenia nowego połączenia pomiędzy starym miastem na lewym brzegu Wisły a prawym brzegiem z położoną tam dzielnicą Praga, miasto Warszawa ogłosiło międzynarodowy konkurs na budowę kładki pieszo-rowerowej. Most o długości 452 m ma stworzyć nowe połączenie pomiędzy leżącymi na dwóch brzegach rzeki dzielnicami stolicy i stanie się, tym samym, jednym z najdłuższych mostów dla pieszych na świecie.

Spośród 40 nadesłanych prac zwyciężył wspólny projekt biur Schüßler-Plan i DKFS Architects z Londynu. Jury doceniło stonowaną i niezwykle elegancką formę mostu, który doskonale wkomponowuje się w istniejący krajobraz miasta i jego zieleni. Podejmując i kontynuując istniejące osie historyczne, most zaprojektowano z punktami załamania, w których docelowo umieszczone mają być tarasy widokowe w formie schodów i trybun do siedzenia. To stamtąd właśnie rozpościerał się będzie unikatowy widok na Stare Miasto.


Harmonijnie zaprojektowany obiekt i wyjątkowy punkt orientacyjny w mieście

Założeniem projektu było, aby most był nie tylko obiektem czysto infrastrukturalnym, ale również atrakcyjną konstrukcją oferującą walory użytkowe, a przez to sam stał się nowym miejscem spotkań. Dzięki platformom widokowym, konstrukcja ta ma oferować mieszkańcom i turystom zupełnie nową panoramę na historyczną część Warszawy wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wygląd mostu jest wynikiem wymagań inżynierskich – logika techniczna i rozkład sił są czytelnym elementem eleganckiej sylwetki, która dzięki zminimalizowanej wysokości 8,4 m nad płytą pomostu nie zakłóca osi widokowych na zabytkowy Zamek Królewski. Ze względu na maksymalną dopuszczalną wysokość konstrukcji, jako rodzaj konstrukcji wybrano konstrukcję jednodźwigarową. Pylon jest pochylony, co nadaje stalowemu mostowi otwartego i nowoczesnego wyglądu.

Zrównoważona funkcja infrastruktury

Nowy most stanowi ważny element dla dalszego rozwoju prawobrzeżnej Warszawy i zapewnia nową jakość infrastruktury. Ten przyszłościowy i spójny design próbuje elastycznie reagować na dalszy rozwój przestrzeni miejskiej i jednocześnie perfekcyjnie integrować obiekt z jego otoczeniem. Ingerencja w udaną architekturę Bulwarów Wiślanych jest minimalna, a istniejąca już nowa infrastruktura jest optymalnie wkomponowana w nadwiślański brzeg. Dzięki rampie schodowej prowadzącej bezpośrednio do Bulwarów powstaje wyraźny trójwymiarowy łącznik, który sprawia, że wiele alternatywnych dróg pozostaje otwartych. Po stronie praskiej most łączy się z istniejącym otoczeniem i ciągami pieszymi poprzez ciągi schodowe. Przyczółek mostu z tarasami widokowymi zaprasza do zatrzymania się i oferuje wyjątkowe widoki na zachodni brzeg z oryginalną panoramą miasta.

Decyzja Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11-ego marca 2021 r. oficjalnie potwierdza rozpoczęcie budowy mostu w ciągu ul. Karowej. Prace nad nową przeprawą przez Wisłę mają ruszyć w najbliższym czasie. Przewiduje się, że okres budowy zakończy się wiosną 2024 roku.

Informacje o projekcie


Zleceniodawca

m.st. Warszawa


Lokalizacja

Warszawa


Projekt architektoniczny

DKFS Architects i Schüßler-Plan


Dane techniczne

Materiał: Stal
Długość: 452 m


Prace wykonane przez Schüßler-Plan

Konstrukcje inżynierskie

  • Konstrukcje nośne i obiekty inżynierskie (inżynieria lądowa i infrastruktura drogowa)

Infrastruktura transportowa

  • Projektowanie infrastruktury drogowej

Projektowanie generalne

Geotechnika

  • Specjalistyczne budownictwo lądowe
  • Ocena podłoża gruntowego i doradztwo w zakresie fundamentowania
  • Mechanika gruntów, budownictwo ziemne i fundamentowanie
  • Badania podłoża
  • Badania laboratoryjne mechaniki gruntów

Dokumentacje środowiskowe i pomiary geodezyjne

© Planktongroup

Karowa Brücke Warschau Weichselquerung

© Planktongroup

Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski