usa_allee
 

Projekt przebudowy Alei Stanów Zjednoczonych

Warszawa

Projekt przebudowy Alei Stanów Zjednoczonych stanowi kolejny krok do polepszenia Warszawskiej komunikacji i poprawy jakości życia mieszkańców.

Fragment Alei, który zostanie objęty inwestycją, jest częścią ważnego traktu komunikacyjnego, łączącego wschodnie dzielnice Warszawy z centrum miasta. Jest to okolica silnie zurbanizowana. By poprawić komfort życia mieszkańców, projekt zakłada budowę ekranów akustycznych i wymianę nawierzchni na tak zwaną „nawierzchnię cichą”, w znacznym stopniu redukującą hałas dobiegający z ulicy. Zaplanowano także modernizację krawężników, przebudowę infrastruktury w zakresie sieci uzbrojenia podziemnego, nowe nasadzenia drzew i krzewów, oraz odbudowę chodników i ścieżek rowerowych uwzględniając lokalizację projektowanych ekranów akustycznych.

Innym ważnym elementem projektu jest rozbiórka dwóch istniejących wiaduktów w ciągu Alei Stanów Zjednoczonych i zastąpienie ich nowymi obiektami.

Całość inwestycji zostanie zrealizowana etapami, umożliwiając utrzymanie ciągłości ruchu.

Informacje o projekcie


Zleceniodawca

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy


Lokalizacja

Praga Południe, Warszawa


Dane techniczne

Długość projektowanego odcinka: 980m
Kategoria drogi: powiatowa
Klasa drogi: droga główna ruchu przyspieszonego (GP)
Kategoria ruchu: KR4
Prędkość projektowa: 60 km/h
Przekrój: dwujezdniowy
Szerokość jezdni: min. 10,25 m
Pas lewy o szerokości 3,25 m
Pas prawy o szerokości 3,00 m
Pas dla autobusów o szer. 3,50 m


Prace wykonane przez Schüßler-Plan

Konstrukcje inżynierskie

 • Konstrukcje nośne i obiekty inżynierskie (inżynieria lądowa i infrastruktura drogowa)

Infrastruktura transportowa

 • Projektowanie infrastruktury drogowej
 • Analizy ruchu
 • Doradztwo w zakresie ruchu drogowego
 • Prognoza ruchu
 • Koncepcje rozwoju infrastruktury drogowej
 • Koncepcja Zagospodarowania terenu
 • Mikrosymulacje

Zarządzanie projektami

 • Kierowanie projektami
 • Zarządzanie projektem
 • Controlling projektu
 • Zarządzanie kosztami i terminami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Ekonomiczne studia wykonalności / analizy kosztów i korzyści
 • Monitorowanie technicznej staranności / Due Diligence

Nadzór nad realizacją robót 

 • Zarządzanie umowami, zamówieniami dodatkowymi i jakością
 • Zarządzanie sprawami mieszkańców i administracją
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Nadzór Autorski

Geotechnika

 • Projekty rozbiórki i demontażu
 • Ocena podłoża gruntowego i doradztwo w zakresie fundamentowania
 • Badania podłoża

Kontrola i konserwacja obiektu

 • Analiza stanu istniejącego
 • Projekty konserwacji

Dokumentacje środowiskowe i pomiary geodezyjne

Strategia Zarządzanie Portrety naszych lokalizacji Historia Wartości i odpowiedzialność
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy Oferta pracy
Deutsch English Polski