NASZE CREDO - TWORZYĆ PROJEKTY PRZYSZŁOŚCI

Zrównoważony rozwój, trwałość, długowieczność
Z pewnością modne słówka, magiczne słowa. Z pewnością jednak jest w nich wiele prawdy. Przyszłościowe wyzwania, działania i projekty nigdy nie powinny ignorować wymagań środowiskowych, rzadkości zasobów, wzrostu ilości pojazdów. Przeciążona infrastruktura potrzebuje alternatywnych koncepcji i nowych technologii. Tak na szczeblu lokalnym, jak i na globalnym.
Jako członek Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego (niem. DGNB) z natury przestrzegamy reguły, aby podczas projektowania towarzyszyła nam myśl o całości uwarunkowań zewnętrznych, o naszej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, o warunkach ekonomicznych dziś i w przyszłości. Myślimy o naszych pracownikach. O pokoleniach po nas.

Zarządzanie jakością
Cechuje nas w tym zakresie żelazna konsekwencja, dobra komunikacja i przede wszystkim kontynuacja. Na co dzień stosujemy normę DIN EN ISO 9001oraz własny setem zarządzania jakością. Od roku 2002 Schüßler-Plan jest przedsiębiorstwem certyfikowanym. Stawiamy na rozwój w dziedzinie organizacji i sterowania procesami
– z naciskiem na uzyskanie najwyższej jakości. Te same zasady stosujemy w odniesieniu do zarządzania całą grupą Schüßler-Plan GmbH. Wszystkie nasze działy i przynależne do nich struktury co roku przechodzą audyt. Stałe monitorowanie jakości ma w efekcie korzystny wpływ na wydajność naszej pracy, a dobra jakość później owocuje sukcesami.

Cele naszej polityki jakości:

  • Ciągły rozwój i polepszanie jakości naszych usług
  • Uzyskanie jak najwyższego stopnia zadowolenia naszych Zleceniodawców
  • Świetnie wyszkoleni i poinformowani pracownicy
  • Aktywna ochrona środowiska
  • Sensowne i oszczędne korzystanie z surowców
  • Aktywna informacja opinii publicznej

Projekt ÖKOPROFIT
Nasz udział w projekcie ÖKOPROFIT miasta Düsseldorfu jest kolejnym elementem naszej polityki jakości. Oprócz celu, jakim jest ekologiczne i ekonomiczne wzmocnienie naszego przedsiębiorstwa, w projekcie tym chodzi przede wszystkim o to, aby rozpoznawać możliwości oszczędzania surowców poprzez działania proekologiczne, poczynając od naszych pracowników. Nawet nasze codzienne zachowania w miejscu pracy gwarantują ograniczenie emisji CO².

Edukacja

Nie ma przyszłości bez edukacji. Wierzymy w tę uniwersalną mądrość i czujemy się odpowiedzialni za przyczynienie się do urzeczywistnienia tej myśli. Stworzyliśmy dwa zewnętrzne programy edukacyjne oraz własną wewnętrzną akademię – Schüßler-Plan Akademie. Wspieramy też jedną ze szkół średnich w Düsseldorfie. Na Politechnice Reńsko-Westfalskiej w Akwizgranie corocznie organizujemy konkurs dla najlepszych studentów wydziału Budownictwa. Ufundowana nagroda, Schüßler-Preis, to stypendium zagraniczne dla dwóch zwycięzców. Oprócz tego praktykantom i studentom, niezależnie od roku studiów, oferujemy możliwość zdobycia praktycznych umiejętności oraz szerokiej specjalistycznej wiedzy w naszych biurach. Możliwy jest także tok łączący studia z pracą. 
Angażujemy się też w liczne projekty kulturalne, wspieramy wioskę dla dzieci i młodzieży w Eltville-Erbach.

Normy etyczne

W naszych wytycznych stosowanych przez całą grupę Schüßler-Plan sformułowaliśmy długofalowe pryncypia i normy etyczne, których ściśle przestrzegamy. Naszym ideałem biznesowym jest przekonywanie Zleceniodawców o naszej przewadze wyłącznie poprzez wysoką jakość naszych usług. Podstawowym elementem filozofii naszej firmy jest zbiór wartości takich jak odpowiedzialność, zrozumiałość naszych działań, integralność oraz lojalność. Wartości te definiują zarówno nasze stanowisko wobec naszych pracowników, jak i dostawców, podwykonawców i partnerów biznesowych. Wszyscy nasi pracownicy są zobligowani nie tylko do przestrzegania obowiązującego prawa, ale też naszego wewnętrznego kodeksu. Stosujemy okresowe kontrole, aby mieć pewność, że obrane zasady są przestrzegane. Nasi prezesi mają obowiązek dopilnowania i rozwijania naszych pryncypiów.

Facebook
Google+
Xing

Schüßler-Plan używa ciasteczek (ang. cookies) dla stron przypisanych domenie schuessler-plan.de. Korzystając z naszej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie tych danych. Więcej o ciasteczkach stosowanych przez nas i osoby trzecie, oraz o możliwościach wyłączenia ich, dowiedzieć się można w naszej Polityce Prywatności.