Tunel pod nowoczesną dzielnicą Europagarten we Frankfurcie nad Menem

Nasz cel: znaleźć nowe drogi. Tunel pod nowoczesną dzielnicą Europagarten we Frankfurcie nad Menem
W styczniu 2015 r. rozpoczęły się prace przy budowie tunelu we frankfurckiej dzielnicy Europagarten. Po jedynie 23 miesiącach, 16-tego grudnia 2016 r., obiekt został uroczyście oddany do użytku. 

Dzięki temu rozwiązaniu w Europagarten, czyli "Ogrodzie Europejskim", zlikwidowany zostanie ruch na przelotowej dotąd ulicy Pariser Strasse. Trójkorytarzowy obiekt ma zapewnić sprawny indywidualny ruch kołowy (zewnętrzne tunele), a od roku 2022 także ruch kolei miejskiej (tunel środkowy). Do tego czasu wloty tunelu kolejowego pozostaną czasowo zamknięte murem. 

Nasza firma, na zlecenie Zarządu Miasta Frankfurt oraz aurelis Real Estate GmbN & Co. KG, była odpowiedzialna za wykonanie projektu tego tunelu jako wspólnego obiektu transportowego – wraz z pełnieniem nadzoru – i za kierowanie budową w zakresie wszystkich branż oraz we wszystkich wymienionych poniżej kolejnych fazach projektowych. 

Szczególnie ważnym punktem projektu była właściwa wykładnia różnorodnych przepisów, dotyczących tak budowy jak i eksploatacji, których trzeba było przestrzegać. Centralnym  elementem projektu była także koordynacja jego części drogowej oraz kolejowej, aby ostatecznie je zintegrować. 

Od roku 2009 trwały wykonywane przez nas prace projektowe obejmujące wyposażenie techniczne, całościową koncepcję bezpieczeństwa, projekt systemu alarmowego, opinię z zakresu odprowadzania szkodliwych substancji lotnych na zewnątrz, doradztwo z zakresu integracji obiektu z urbanistycznym otoczeniem, a szczególnie z Bulwarem Europejskim i dzielnicą Europagarten. W obrębie portali tunelu ściany wyłożone są ekranami dźwiękochłonnymi, aby zapewnić ochronę akustyczną mieszkańcom dzielnicy sąsiadującym  z obiektem. Założeniem było, ażeby portale wtopiły się w struktury zielonej dzielnicy mieszkaniowej. W efekcie, na pokrywające je panele została naniesiona korespondująca z otoczeniem grafika z motywami botanicznymi. Aby z kolei zapewnić budowli odpowiednią ognioodporność, pomiędzy sekcją 1 a 36 zastosowano stropy i ściany z betonu z dodatkiem mikrowłókien polipropylenowych. W momencie projektowania tunelu niewiele było porównywalnych budowli na terenie Niemiec, w których zastosowano by tego typu beton jako beton architektoniczny. Dlatego musieliśmy wykonać elementy próbne i je testować. 

W sumie do budowy obiektu zużyto ponad 35.000 m3 betonu i 6.300 ton stali zbrojeniowej. Przy jego budowie wykorzystano technologię wykopu otwartego. Tunel składa się z 36 sekcji oraz portali skierowanych na wschód i zachód. Całkowita jego długość wraz z dojazdami to 580 m, bez dojazdów niemal 400 m. 

Zleceniodawca
Spółka aurelis Real Estate GmbH & Co. KG
Miasto Frankfurt nad Menem

Lokalizacja
Frankfurt nad Menem

Dane techniczne
Długość tunelu: 395 m

Prace wykonane przez Schüßler-Plan
Projekt obiektu inżynierskiego: fazy od 2 do 9 według HOAI
Projekt obiektu w zakresie urządzeń komunikacyjnych: fazy od 2 do 9 według HOAI
Wyposażenie techniczne: fazy od 2 do 9 według HOAI
Projekt konstrukcji nośnej: fazy od 2 do 9 według HOAI
Nadzór budowy
Sporządzenie całościowej koncepcji bezpieczeństwa 
Zaprojektowanie i uzgodnienie koncepcji projektu portali
Generalne kierownictwo budowy
Badanie zanieczyszczeń powietrza

Wersja PDF

Facebook
Google+
Xing