POŁĄCZENIE WSCHÓD – ZACHÓD W SANKT AUGUSTIN Z BEZKOLIZYJNYM SKRZYŻOWANIEM Z TRASĄ KOLEI MIEJSKIEJ

Integralna współpraca w zakresie planowania, wykonawstwa budowlanego i zarządzania projektem
W miejscowości należącej do aglomeracji Bonn, Sankt Augustin, równolegle do nowego parku handlowego i w odpowiedzi na prognozowane w związku z tym zwiększone natężenie ruchu powstaje nowe połączenie Wschód – Zachód. Stanowi ono element koncepcji całościowej przebudowy centrum miasta, tzw. „Urbane Mitte“. 

Inwestycja ma na celu odciążenie istniejącej sieci drogowej za pomocą pierwszego bezkolizyjnego skrzyżowania z trasą kolei miejskiej na obszarze miasta. W swoim przebiegu przechodzi ono poniżej istniejącej dwutorowej trasy kolei miejskiej, która poprowadzona zostanie po nowo wybudowanej konstrukcji mostowej o długości 35 m. Integralną konstrukcję wykonaną obok trasy, ważącą 1.200 t, przesunięto w ostateczne położenie w poł. października 2016 r. dzięki zastosowaniu nowych technologii i 16 pras hydraulicznych w trakcie blisko 3-godzinnej precyzyjnie zaplanowanej operacji. A wszystko to w ramach integralnej współpracy w zakresie planowania, wykonawstwa budowlanego i zarządzania projektem.

Równolegle do wiaduktu kolei miejskiej, na zachód od niej, wybudowano także kładkę  rowerową. Oba obiekty wykonano jako słabo zbrojone, fasetowe, prostokątne konstrukcje ramowe z betonu. Szerokość w świetle wynosi (pod kątem prostym do drogi) 13  m. Integralne budowle posadowiono płytko. W związku z tym obiekty można było wykonać w pobliżu miejsca ich ostatecznego położenia i nasunąć je jako gotowe budowle w jak najkrótszym czasie. Ograniczyło to do minimum czas zamknięcia torów. 

Na potrzeby przesunięcia obie konstrukcje mostowe zostały połączone ze sobą w fundamencie. Podczas gdy wschodnie ściany skrzydłowe połączone są z budowlą monolitycznie, zachodnie wykonano jako styczną ściankę z pali wierconych. Ściankę tę zbudowano jeszcze przed nasunięciem obu wiaduktów. W celu zapewnienia atrakcyjnego wyglądu, przed ścianką z pali wierconych wybetonowano dodatkową ściankę licową, która łączy się monolitycznie z belką czołową ścianki z pali wierconych. Na moście obok obu torów po prawej i lewej rozmieszczono pokrywy, w których zintegrowano kanały kablowe. Boczne wykończenie stanowi balustrada z wypełnieniem poziomym. Droga rowerowa zostanie wybrukowane. Boczne wykończenie stanowi balustrada wypełniona prętami pionowymi. Na wschód od obiektów mostowych połączenie Wschód – Zachód wymagało zbudowania ścianki oporowej na długości ok. 42,0 m. Ze względu na warunki technologiczne wykonano je jako ściankę z pali o ścisłym ułożeniu.

Ukończenie połączenia Wchód – Zachód planuje się na marzec 2017 r.

Zleceniodawca
Stadtwerke Bonn Verkehrs GmbH
Zarządzania infrastrukturą

Lokalizacja
Sankt Augustin

Dane techniczne
Średnica wewnętrzna: 8,34 m (wiadukt kolei miejskiej) i 4,00 m (kładka rowerowa)
Szerokość w świetle: 13 m
Kąt skrzyżowania: 84gon
Ścianka oporowa: Dł. = 42 m
Długość obiektu komunikacyjnego: 211 m

Prace wykonane przez Schüßler-Plan
Planowanie obiektów w zakresie obiektów inżynierskich: faza 3 do 8 wg HOAI
Planowanie obiektów w zakresie obiektów komunikacyjnych: faza 3 do 8 wg HOAI
Projektowanie konstrukcji nośnych: faza 3 do 6 wg HOAI
Usługi dodatkowe:
Przeniesienie kanału i przewodów 
Miejscowy nadzór budowlany 
Skrzyżowania ścieżek przewodzących 
Skrzyżowania pod szlakami komunikacyjnymi 
Planowanie trasy
Prowadzenie ruchu w okresie budowy 
Budowanie pod ruchem

Wersja PDF

Wizualizacja pokazująca w przyśpieszonym tempie proces nasuwania mostu

Facebook
Google+
Xing