KOORDYNACJA PERFEKCJI Z PRECYZJĄ

Całość to więcej niż zbiór poszczególnych części. Dlatego w zarządzaniu budową
i projektami nie chodzi jedynie o tworzenie struktury. A o koordynację zadań i kierowanie, o kontrolę kompleksowych procesów, kosztów, terminów i jakości. Oprócz koncentrowania się na najlepszym rozwiązaniu chodzi o grę zespołową, o zgranie wszystkich uczestników projektu – zarówno projektantów jak i budowniczych. Gdyż perfekcja powstaje poprzez rozpoznanie i precyzyjne poskładanie wszystkich elementów – wewnętrznych i zewnętrznych. 

Zakres naszych usług

Zarządzanie budową (sprawowanie nadzoru inwestorskiego)

Kierowanie i zarządzanie realizacją projektów

Monitorowanie i kontrolowanie projektów

Zarządzanie kosztami i harmonogramami

Wspieranie przy organizacji zamówień publicznych i konkursów

Zarządzanie procesami komunikacyjnymi w projektach

BHP

Facebook
Google+
Xing