INSPEKCJE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Wiadukty, mosty, tunele, różnego typu przejścia, konstrukcje nośne, ekrany akustyczne.
Obiekty inżynierskie muszą być wg normy DIN 1076 kontrolowane co sześć lat. Wraz
z uprawnionymi inżynierami przeprowadzamy inspekcje istniejących obiektów – badamy ich nośność, stan techniczny w kontekście ruchu jaki przenoszą, ich walory
eksploatacyjne i bezpieczeństwo użytkowania. Wykonujemy obliczenia, przeglądy i dokumentacje wg obowiązujących przepisów. Wszystko to odbywa się terminowo i z uwzględnieniem przesłanek zarówno ekonomicznych, jak i praktycznych. Oprócz tego badamy i sprawdzamy odporność typowych elementów infrastruktury w przypadku zapalenia, eksplozji, czy trzęsienia ziemi. Wszystko to, aby redukować do minimum wszelkie rodzaje ryzyka i zapewniać więcej bezpieczeństwa.

Zakres naszych usług

Przeglądy budowli

Badania statyki budowli

Dynamiczne analizy konstrukcji nośnych

Analizy ryzyka i oceny niezawodności konstrukcji

Facebook
Google+
Xing