CERTYFIKATY POŚWIADCZAJĄCE UWZGLĘDNIENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Najpierw było budownictwo kubaturowe, później doszły projekty rozwoju miast. Nasze prace certyfikujemy w Niemieckim Stowarzyszeniu Budownictwa Zrównoważonego (niem. DGNB) oraz w Systemie Ekspertyz Budownictwa Zrównoważonego (BNB), gdyż trwałość budowli nie jest jedynie kwestią tego „czy to się sprzeda”, lecz naszym obowiązkiem i naszą postawą. Dotyczy to zarówno materiałów, jak wykonywanych budowli oraz projektów.

DGNB, Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego
http://www.dgnb.de/de/

BNB, System Ekspertyz Budownictwa Zrównoważonego
http://www.nachhaltigesbauen.de/

Facebook
Google+
Xing