NASZ KNOW-HOW TO WIĘCEJ NIŻ WIEDZA TECHNICZNA

W zakresie bezpieczeństwa publicznego wiedza to za mało. Tu trzeba być wizjonerem!
Za pomocą dynamicznych symulacji konstrukcji nośnych nasi inżynierowie badają zachowanie typowych elementów infrastruktury w skrajnych sytuacjach, takich jak pożar, eksplozja czy trzęsienie ziemi. Analizy takie wykonujemy nie tylko dla własnych potrzeb, ale i na potrzeby krajowych i międzynarodowych grup badawczych.
Europejskie konsorcjum badawcze VITRUV, na przykład, przygotowuje obecnie trzy różne programy wspomagające prace projektowe pod względem bezpieczeństwa na wszystkich etapach projektu.
Z kolei program SKRIPT PLUS opracowany przez Niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych umożliwia rozpoznanie możliwych zagrożeń i ich potencjalny wpływ
na mosty, wiadukty i tunele. Uzyskiwane w ten sposób scenariusze są pomocne
w opracowaniu środków zaradczych. Tak budujemy nie tylko przyszłościowe rozwiązania, ale mamy też gotowe rozwiązania na wypadek wystąpienia skrajnych przypadków.

Facebook
Google+
Xing