Aktywna, intensywna kultura pracy

Strategia cyfryzacji

Więcej niż BIM

Jako biuro inżynieryjne zawsze praktykowaliśmy współpracę opartą na partnerstwie. Naszym celem jest również aktywne kształtowanie zmian i procesów cyfrowych, aby móc zaoferować naszym Klientom najnowocześniejsze rozwiązania. I rzeczywiście, cyfryzacja obecnie szybko zmienia branżę budowlaną. Nasza strategia wykracza tutaj daleko poza zastosowanie metody BIM i zalet cyfrowego, trójwymiarowego modelu budynku. Nasz dział "Digital Networking" dba o to, abyśmy stale poddawali próbie, rozszerzali i optymalizowali nasze cyfrowe procesy pracy i projektowania. Dotyczy to nie tylko naszych zadań jako inżynierów, ale także transferu wiedzy w całym przedsiębiorstwie, np. poprzez e-learning, wewnętrzną i zewnętrzną komunikację korporacyjną oraz dialog z Klientami.

Wczesna cyfryzacja naszych metod pracy, narzędzi i procesów pozwala nam dzisiaj, szczególnie w czasach dystansu społecznego, na elastyczne, efektywne i dostosowane do potrzeb naszych Klientów kształtowanie kanałów współpracy i komunikacji.

Praca nad projektem w chmurze i kultura pracy zespołowej

Obecnie nasze prace projektowe są często realizowane w chmurze, w oparciu o CDE (Common Data Environments). Wspólny dostęp wszystkich uczestników procesu planowania do danych projektowych i dokumentów w chmurze oraz możliwość jednoczesnej i niezależnej od lokalizacji pracy nad nimi prowadzi do zwiększenia efektywności procesu projektowania. Ułatwiona zostaje współpraca, unika się też błędów i dublowania zadań. Przechowywanie danych projektowych w chmurze prowadzi również do bardziej aktywnej, intensywnej i opartej na współpracy kultury pracy.

© Theodor Barth

© Theodor Barth

Digitalizacja procesów biznesowych w branży budowlanej jest wszechobecna i nieodwracalna. Aby Niemcy mogły pozostać konkurencyjne na arenie międzynarodowej, elementarne jest z jednej strony wsparcie na poziomie federalnym ze strony Ministerstwa Transportu i Budownictwa. Z drugiej strony, potrzebujemy aktywnych partnerów branżowych, takich jak Schüßler-Plan, aby dalej rozwijać rozwój cyfrowy również w praktyce, prowadzić wspólne badania i wyznaczać nowe standardy.

Dr. inż. Jan Tulke, Członek Zarządu, planen-​​bauen 4.0 GmbH

Digital networking
w Schüßler-Plan

Drohne Digitalisierung
Strategia Cyfryzacja Zarządzanie Portrety lokalizacyjne Historia
Konstrukcje inżynierskie Infrastruktura komunikacyjna Zarządzanie projektami Nadzór nad realizacją robót Organizacja budowy Projektowanie zintegrowane Geotechnika Przeglądy obiektów Dokumentacje środowiskowe Fizyka budowli
Sieci cyfrowe Inicjatywy edukacyjne Badania i technologia
Prasa
Dlaczego Schüßler-Plan? Twoje nowe perspektywy
Deutsch English Polski