Oddana do użytku nowa linia kolejowa w Düsseldorfie-Wehrhahn
Trwająca ponad 15 lat faza projektu i budowy została w terminie ukończona dnia 20.02.2016 i z rozmachem ukoronowana festynem. Nowa podziemna linia kolejki miejskiej przebiega pod historyczną częścią Düsseldorfu, ma 3,4 km długości i łączy dworce kolejowe Wehrhahn i Bilk. Nasze biuro od roku 2000 było głównym odpowiedzialnym za całość projektu infrastruktury, zarówno w zakresie projektowania, jak i nadzoru budowlanego. Oprócz tego zaprojektowaliśmy obiekty inżynierskie, obiekt drogowy, stworzyliśmy projekt nośności, sprawowaliśmy nadzór budowlany i inwestorski.

Obiekt zdążył już uzyskać renomowaną nagrodę specjalistów podczas STUVA 2015 za optymalne i przyszłościowe wykorzystanie podziemnych przestrzeni oraz liczne nowoczesne rozwiązania techniczne. Oprócz tego Zrzeszenie Architektów i Inżynierów z Düsseldorfu przyznało linii Wehrhahn tytuł "Obiektu Roku". Szczególnie uhonorowano "wybitne osiągnięcia inżynierskie" na odcinku przebiegającym pod historycznym budynkiem domu towarowego położonego przy Königsallee.
więcej

WILLI SCHÜßLER - POŻEGNANIE 

Żałoba po założycielu naszej firmy, Willim Schüßlerze
Z żalem żegnamy drogiego człowieka i założyciela naszej spółki, Willego Schüßlera. Cechowały go fascynacja pracą, życiowa energia i radość tworzenia. Odszedł spokojnie, we śnie, 17. lutego 2016 w kręgu swoich najbliższych.
Przez całe życie inżynier Willi Schüßler budował mosty. Także jako człowiek. Nigdy nie zrywał  kontaktów. Ani ze swoją firmą, ani z miejscem, z którego pochodził. Był i będzie naszym wzorem do naśladowania. Obiecujemy zachować Go we wdzięcznej pamięci.
Jego Rodzinie przesyłamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Geotechnika: Schüßler-Plan kupuje większość udziałów spółki ICG
Z dniem 1. stycznia 2016 Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft stała się komandytariuszką renomowanej spółki ICG Düsseldorf GmbH & Co. KG Ingenieur Consult Geotechnik. Celem obu firm jest połączenie sił i środków, a konkretnie zasobów, kompetencji i silnych stron, aby móc oferować pełny wachlarz usług w dziedzinie geotechniki.
Szczególne kompetencje ICG z zakresu ekspertyz gruntów budowlanych, geotechniki i hydrologii wzbogacone zostaną naszym doradztwem, projektowaniem, nadzorem budowy nietypowych obiektów podziemnych. Od teraz skupiamy wszystkie związane z geotechniką dziedziny w jednej ręce i oferujemy pełny zakres usług: od ocen podłoża poprzez ekspertyzy i projekt aż po nadzór budowlany. 

Schüßler-Plan Dialog

 

Edukacja w Schüßler-Planie
Niezależnie, czy studiowanie połączone z pracą, czy doktorat, czy też stałe podnoszenie kwalifikacji w Akademii Schüßler-Planu - chętnie wspieramy swoich pracowników.
Najnowszym naszym sukcesem jest obroniony doktorat pana inż. Andreasa Bacha, który, jednocześnie pracując, badał na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie zachowania budowlanych elementów z żelbetu. Cieszymy się i gratulujemy! 


BIM. BUILDING INFORMATION MODELING

BIM. BUILDING INFORMATION MODELING
Po przetestowaniu tej metody w pilotażowych projektach budownictwa naziemnego wdrażamy ją obecnie w zakresie obiektów inżynierskich.

 

OUT NOW
Magazyn firmowy plan # 5
Na początku października pojawiło się nowe wydanie "planu".

 

"ÜBER DEN TAG HINAUS"
Naszą firmową broszurę można zamówić tutaj

Facebook
Twitter
Google+
Xing